Al weer geruime tijd geleden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In de Wabo is destijds – kort gezegd – een groot aantal vergunningenstelsels die van invloed waren op de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één vergunningstelsel met één vergunning: de omgevingsvergunning. Met de komst van de Wabo kan – anders dan […]

Wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is bij onze relaties over de AVG en krijgen daarover veel vragen. Door Easy office Online B.V./René Metz is Ingrid Willems als AVG-specialist gevraagd om tezamen met Feddo Hartelust, Gecertificeerd Risk Management Consultant, antwoord op deze vragen te geven. Hun advies tijdens het inloopspreekuur is geheel kosteloos! Voor meer informatie kunt […]

U hebt, als ondernemer, al wel wat in de wandelgangen gehoord over de nieuwe privacywetgeving AVG maar om heel eerlijk te zijn denkt u: Wat een flauwekul! Nou, ik kan het u ook niet kwalijk nemen. Als u de wettekst erbij pakt wordt het er niet makkelijker op. En u zou bijna een hartaanval krijgen met de dreiging […]