Begin 2018 is AVIO advocaten een strategische samenwerking aangegaan met CMSI360. Wij verzorgen hierbij het advies omtrent de inhoud van de Algemene Voorwaarden, contracten en AVG, als ook de juridische invordering als dat nodig mocht zijn. Daarbij beschi kt AVIO advocaten met een eigen licentie over debiteuren- en incassosoftware van CMSI360, waar gebruik van kan […]