en    Verheugd zijn wij over onze (her)nieuwde samenwerking met Robbert Vriezen/VriezenLegal. Vanaf 1 jan 2021 is die samenwerking een feit. Robbert Vriezen is de deskundige advocaat op het gebied van Insolventie- en Ondernemingsrecht. Het doel van deze samenwerking is om cliënten over en weer door te verwijzen, indien bij de ander meer […]

Corona laat zich ook steeds meer gelden in de rechtspraak. Het niet dragen van een mondkapje tijdens de uitvoering van werkzaamheden heeft ertoe geleid dat het een werkgever door de rechter werd toegestaan betaling van loon op te schorten en een werknemer niet meer toe te laten tot het werk.     Casus Het ging […]

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (kort gezegd: WHOA) maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders, betreffende de herstructurering van schulden, kan goedkeuren (homologeren).   Door homologatie wordt een akkoord verbindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Dit wordt ook wel een dwangakkoord […]