Waar het enkele jaren geleden nog zo gewoon was dat een arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd door een werknemer is die gewoonte inmiddels achterhaald. In de wet stond en staat niets geregeld omtrent de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Daar hoeft een werkgever dus niet op te rekenen!

Mogelijk dat er een CAO van toepassing is waarin iets staat geregeld omtrent de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Ziet een CAO op uw onderneming en daar werkzame personeelsleden, kijk dan eens in die CAO.

Ook een arbeidsovereenkomst kan iets regelen over de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Het is in ieder niet zo dat automatisch het dienstverband eindigt bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Sterker nog: er zijn steeds meer werknemers die na het bereiken van de 65 jarige leeftijd nog even willen doorwerken. De vraag is natuurlijk of de werkgever dit ook wenst.

In ieder geval eindigt de arbeidsovereenkomst niet vanzelf als de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Er moet dus iets geregeld zijn, dan wel worden. Kijkt u eens in de binnen uw onderneming geldende arbeidsovereenkomsten. Is daar iets geregeld? Zo niet, denkt u dan eens na of het zinvol is om dit alsnog te gaan regelen? Mocht u daarbij van advies gediend willen worden, neemt u dan gerust contact met AVIO advocaten.