Waar mensen samen zijn wordt ook ruzie gemaakt. Dit geldt niet alleen binnen het gezin of de familie, maar ook bij meer zakelijke verhoudingen. Wanneer twee of meer partijen er samen voor kiezen om een B.V. te starten waarin zij allen de aandelen houden dan bestaat de mogelijkheid dat deze partijen op enig moment in onmin met elkaar geraken. Zeker als het gaat om twee partijen die ieder vijftig procent van de aandelen houden kan dit tot grote problemen leiden als deugdelijke besluitvorming in de vennootschap daardoor niet meer mogelijk is. Zijn gedragen van één of meer aandeelhouders vervolgens van dien aard dat daardoor het belang van de vennootschap en in extensie dat van de andere aandeelhouder(s) wordt/worden geschaad dan biedt de Wet deze andere aandeelhouder of andere aandeelhouders de mogelijkheid om, hetzij overdracht van diens eigen aandelen aan enerzijds de vennootschap en anderzijds de overige aandeelhouders te bewerkstelligen, dan wel te forceren dat de aandeelhouders die zich misdragen worden gedwongen om de aan hen toebehorende aandelen over te dragen. Deze procedures staan bekend als de zogenaamde ‘uitstoting- en uittredingsprocedures’. Deze procedures maken het mogelijk om in geval van een onwerkbare situatie binnen de vennootschap weer tot een werkbare situatie te komen.

Wordt u geconfronteerd met een onwillige mede aandeelhouder dan gaan de advocaten van AVIO advocaten B.V. graag met u in gesprek over uw opties en mogelijkheden.