Pre-pack

Tegenwoordig is er veel te doen over zogenoemde pre-packs. Bij een pre-pack wordt door de rechtbank, op verzoek van de vennootschap die in zwaar weer verkeert, een stille bewindvoerder benoemd. Deze beoogd curator onderzoekt vervolgens of een doorstart van de vennootschap mogelijk is. Recent liet de Hoge Raad zich uit over de vraag hoe het zit met eventuele aansprakelijkheid van deze stille bewindvoerder.

Geen wettelijke regels

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag naar de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator in een pre-pack-situatie en een daarop volgend faillissement. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de huidige faillissementswet (Fw) niet voorziet in regels voor de pre-packprocedure.

Aanknopingspunten voor aansprakelijkheid

Volgens de Hoge Raad worden de positie en de taken van de beoogd curator bepaald door de opdracht van de rechter die de beoogd curator aanwijst. Ook komt betekenis toe aan de zogenoemde Insolad-praktijkregels. Tot slot overweegt de Hoge Raad dat de beoogd curator zich – net als een ‘normale curator‘ – moet laten leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De (beoogd) curator dient daarbij ook rekening te houden met maatschappelijke belangen, zoals het belang van werkgelegenheid.

Maatstaf

In de hier benoemde uitspraak geeft de Hoge Raad aan dat de maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een normale curator ook geldt voor de beoogd curator bij een pre-packsituatie. Deze maatstaf, de zogenoemde Maclou-norm, houdt in dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator, die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Tot slot

Heeft u een vraag over het faillissementsrecht of het aansprakelijkheidsrecht? Neemt u dan contact op.