Per 1 januari 2014 gaat er weer het nodige veranderen. Onder andere wordt afgeschaft de stamrechtvrijstelling.

Door de afschaffing is het niet langer mogelijk om ontslaguitkeringen die worden ontvangen vanaf 1 januari 2014 onder de stamrechtvrijstelling te brengen. Dit betekent dus dat de volledige ontslaguitkering zal worden belast tegen het bijzonder –hoge- tarief.

Het is van belang indien u te maken heeft met een beëindiging van een arbeidsrelatie, dan wel als werkgever dan wel als werknemer, te proberen de ontslaguitkering vóór 31 december 2013 te hebben ontvangen en dus voor die datum de ontslagprocedure volledig te hebben afgerond. Indien de ontslaguitkering voor 31 december 2013 is gestort bij een verzekeraar van het stamrecht dan kan de stamrechtvrijstelling nog worden toegepast.

Als er het plan bestaat om het stamrecht onder te brengen in een stamrecht B.V. dan is het raadzaam die B.V. zo snel mogelijk op te richten en voor 31 december 2013 de benodigde stamrechtovereenkomst te hebben opgesteld en ondertekend.

Stel een procedure wordt eerst begin 2014 afgerond dan kan de stamrechtvrijstelling mogelijk nog worden toegepast als de ontslaguitkering voor 31 december 2013 wordt genoten en ook daadwerkelijk wordt afgestort bij de verzekeraar. Hierbij past dan wel een juiste en volledige opstelling en invulling van de bijbehorende stukken. Een en ander moet zijn getekend voor 31 december 2013.

In situaties als hier aan de orde kan het nuttig zijn om vooraf goedkeuring te vragen aan de Belastingdienst.

Voor stamrechten die op 31 december 2013 bestaan verandert er niets en blijven de huidige regels van toepassing. Wel wordt het mogelijk om het stamrecht in een keer uit te keren. Die uitkering vindt dan plaats zodanig dat de waarde van het stamrecht fiscaal gezien aantrekkelijk wordt uitgekeerd.

Mocht u hier meer over willen weten dan wel andere vragen of opmerkingen hebben, laat u dan het gerust weten.