De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werpt zijn schaduwen vooruit. Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de WAB grote veranderingen met zich brengt met ingang van 1 januari 2020 voor werkgevers en werknemers.
Denk aan:
– de nieuwe Ketenregeling
– andere eisen die worden gesteld aan een Oproepovereenkomst;
– de nieuwe definitie van Payrolling;
– premie WW die gaat veranderen;
– nieuwe combinatie ontslaggrond; en
– andere rekenmethodiek voor vaststelling van de transitievergoeding.

Daarnaast speelt dan nog voor kleine werkgevers een wijziging in de loonbetaling bij ziekte. Voor alle werkgevers geldt dat zij in 2020 de betaalde transitievergoeding kunnen claimen bij een fonds als die transitievergoeding is betaald na beëindiging van het dienstverband wegens twee jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid.
Hiermee is een opsomming gegeven van wijzigingen in het arbeidsrecht die u niet mag en die u ook niet kunt missen voor uw praktijk. Weet daarbij ook dat deze wetswijzigingen niet eerst pas per 1 januari 2020 hun uitwerking hebben, maar ook nu al kan en moet er op die wijzigingen worden geanticipeerd door te handelen.
Stil zitten is geen optie!

Stil zitten doet AVIO advocaten ook niet. Wij informeren u graag over de bewegingen in het arbeidsrecht.

Daarom houdt AVIO advocaten twee seminars over dit betreffende onderwerp. Wij zullen op 28 maart en 3 april 2019 onze klanten en relaties bijspijkeren over deze wetswijzigingen.
Mocht u geinteresseerd zijn meld u zich dan aan bij Maureen Rooding (rooding@avioadvocaten.nl) of kijk voor meer informatie op onze website.