geldboxClaim vakantiedagen moet uiterlijk woensdag 23 november 2016 worden ingediend.

Indien u als werknemer vóór 1 januari 2012 arbeidsongeschikt bent geweest, en inmiddels bent ontslagen, heeft u mogelijk te weinig vakantiedagen opgebouwd en uitgekeerd gekregen. Per 1 januari 2012 is namelijk wettelijk geregeld dat zieke werknemers over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwen. Dit als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2009. In de periode daarna tot aan 1 januari 2012 heeft de Staat dit niet in wetgeving neergelegd. De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden doordat zij bij ontslag te weinig vakantiedagen uitgekeerd hebben gekregen over de periode tot 1 januari 2012.

Indien uw arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009 is geëindigd, kunt u tot uiterlijk 23 november as. uw vordering indienen. Uiteraard kan AVIO advocaten u van dienst zijn bij de beoordeling en indiening van uw vordering. Neemt u gerust, maar wel spoedig, contact op met Ruben Terrahe: terrahe@avioadvocaten.nl, of 055-3681630.