Als u (uw bedrijf) in de uitoefening van uw beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie u geen arbeidsovereenkomst heeft, dan kunt u aansprakelijk zijn voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Het betreft hier een variant op de werkgeversaansprakelijkheid.

Uit een recente uitspraak van onder andere gerechtshof Amsterdam blijkt dat onder ‘een persoon met wie u geen arbeidsovereenkomst heeft’, ook een ZZP’er valt.

Vereist is dat de door de ZZP’er verrichte werkzaamheden vallen onder uw normale bedrijfsuitoefening en dat er sprake is van enige gezagsverhouding tussen u en de ZZP’er in die zin dat u zeggenschap heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden door de ZZP’er.

Pas als aan beide vereisten is voldaan, kan er sprake zijn van inlenersaansprakelijkheid. De vraag die vervolgens aan de orde komt, is of u uw zorgplicht heeft geschonden. Voor de beoordeling daarvan gelden dezelfde vereisten als bij werkgeversaansprakelijkheid.

Wilt u meer weten over deze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, dan kunt u contact met ons opnemen.