Een restaurant heeft een mevrouw in dienst als Medewerker Bediening. Corona doet zijn intrede, het restaurant sluit en gaat over tot het verzorgen van maaltijden die kunnen worden afgehaald dan wel worden bezorgd.
Een veel voorkomende situatie in de praktijk van restaurants in deze tijd.

Deze werkneemster weigert de haar aangeboden werkzaamheden uit te voeren. Het gaat bij die werkzaamheden niet om de eigen bedieningswerkzaamheden maar om andere voorkomende werkzaamheden in het afhaalgedeelte van het restaurant dan wel bij het bezorgen van maaltijden.
Hoe reageert werkneemster? “Je houdt me voor de gek, afhalen?”

De bewuste werkneemster ziet de aangeboden werkzaamheden niet als passend. Daarnaast geeft zij aan niet te kunnen werken nu zij geen oppas heeft voor haar zoon. Ook in dit kader reageert de werkgever passend en geeft aan dat de zoon gewoon mee kan komen naar het restaurant als moeder moet werken. Deze werkneemster blijft echter weigeren om te komen werken maar verlangt wel dat haar salaris wordt betaald.

Wat zegt de rechter?
De door de werkgever aan werkneemster opgedragen werkzaamheden zijn redelijk en passend. Van werkneemster had verwacht mogen worden dat zij die werkzaamheden zou verrichten gezien ook het feit dat er daarvoor geen enkele belemmering aanwezig was.
Het niet verrichten van werkzaamheden komt dan ook voor rekening van werkneemster. Salaris hoeft de werkgever aan deze werkneemster niet te betalen voor de dagen en uren die zij niet heeft gewerkt maar wel had kunnen werken.

Corona en alles wat daarmee samenhangt valt niet vaak in het voordeel uit van een werkgever. In dit geval zou je kunnen zeggen dat deze werkgever door de rechter tegemoet wordt gekomen en de ontstane situatie en gevolgen daarvan voor rekening is en blijft van een werkneemster die niets wenst te gaan doen om deze crisissituatie het hoofd te bieden. Gerechtigheid zou je kunnen zeggen!

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl
06 41 82 81 81