Met ingang van 1 oktober 2012 kunnen ondernemers makkelijker een B.V. oprichten en krijgen meer vrijheid om deze naar eigen inzicht vorm te geven.

Belangrijk is de afschaffing van het minimum startkapitaal ad € 18.000. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de B.V. inbrengen. Voor kleinere en startende ondernemers zal het hierdoor makkelijker worden om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Ook de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt ook uit de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en de gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.