De pre-pack is een methode waarbij vóór faillissement, in stilte, de verkoop van de activa van de onderneming wordt voorbereid. De onderneming doet dit in overleg met de belangrijkste zekerheidsgerechtigden, onder het oog van de toekomstige curator. Na het uitspreken van het faillissement kan de curator geruisloos direct een doorstart bewerkstelligen via een activatransactie. Dit voorkomt onzekerheid en een breuk in de continuïteit van bedrijfsactiviteiten en beperkt daarmee verlies van waarde en werkgelegenheid.

In Engeland en Duitsland is de pre-packmethode succesvol ingevoerd. Voor de BV Nederland is het van belang om de methode ook toe te passen om waardevernietiging en zetelverplaatsing naar het buitenland te voorkomen. Als gevolg van faillissementen gaat veel waarde en werkgelegenheid verloren.

In de Nederlandse praktijk is een sterke roep ontstaan om de pre-pack ook in Nederland in te voeren. Dat kan eenvoudig en op informele wijze indien de rechter, na een informeel verzoek van de onderneming, bereidheid toont ruim voor faillissement aan te geven wie hij tot curator en rechter-commissaris zou benoemen als de onderneming in een later stadium faillissement aan zou vragen. Hoewel de faillissementswet hiervoor geen uitdrukkelijke basis biedt, verbiedt deze dit ook niet.

Het is dus zaak niet achter te blijven en de pre-pack verder te ontwikkelen. Juist in de huidige economische tijd is er behoefte aan een instrument dat bij faillissement regelt dat er zo veel mogelijk economische activiteit, bedrijfswaarde en werkgelegenheid blijft behouden

Het is te hopen dat de Nederlandse faillissementsrechter de ruimte die de wet biedt, gebruikt om aan de praktijkbehoefte tegemoet te komen.

De eerste signalen zijn positief. Zo heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch in een creatieve beschikking vorig jaar een pre-pack mogelijk gemaakt door de toekomstige curator vooraf als deskundige te benoemen, zodat die vervolgens de transactie voor faillissement kon voorbereiden.