Regelmatig komen er bij ons kantoor nieuwe arbeidsrechtszaken binnen. Daar hebben wij gelukkig niet over te klagen! Waar ik wel even mijn gram over kwijt wil is het volgende.

Heel vaak blijkt er ofwel geen arbeidsovereenkomst in een personeelsdossier aanwezig te zijn ofwel een arbeidsovereenkomst waarvan de werkgever eigenlijk ook niet goed weet wat daarin staat. Veelvuldig constateer ik dan ook dat er in die arbeidsovereenkomst zaken zijn geregeld, voor zover daarvan al sprake is, die de werkgever eigenlijk helemaal niet wenst.

Een voorbeeld?

De geldende opzegtermijn voor werkgever en werknemer. De meest bijzondere regels kom je daarbij tegen. Soms hebben beide partijen een gelijke opzegtermijn, soms staat alleen vermeld de opzegtermijn voor de werknemer en soms ook alleen een opzegtermijn voor de werkgever. Aan de verschillende gekozen constructies zijn gevolgen verbonden. Ook daarvan weer een voorbeeld: als in de arbeidsovereenkomst staat dat voor een werknemer geldt een opzegtermijn van twee maanden dan bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele.

Uiteraard kan het de bedoeling zijn om dit zo te regelen. Veelal is dat echter niet het geval en weet de werkgever bij doorvragen ook niet waarom deze bepaling zo in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Wat ik die werkgever wel moet vertellen is dat voor die werkgever dan wel een opzegtermijn geldt van vier maanden. Meestal is zo’n lange opzegtermijn niet gewenst, nu immers in de situatie waarin ik wordt ingeschakeld meestal de wens is dat spoedig wordt gekomen tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Daar past dan dus geen lang opzegtermijn bij!

Uiteraard kan ik u vertellen als u bij mij komt wat er in de arbeidsovereenkomst staat en wat de gevolgen zijn voor uw wensen. Dat is niet zo moeilijk. Echter, ik heb liever dat u nu alvast naar uw arbeidsovereenkomsten gaat kijken en bekijkt of daar zaken in staan die u eigenlijk niet wilt. U kunt dan beter nu proberen dat soort zaken alsnog goed te regelen met uw werknemer, temeer nu op dit moment de relatie tussen werkgever en werknemer nog goed is. Dat is meestal een betere voedingsbodem voor overleg.

Komt het dan op enig moment tot een situatie waarbij u maatregelen wilt treffen dan weet u in ieder geval dat u geruggesteund wordt door een arbeidsovereenkomst die u wenst.

Doe mij dus een van de komende dagen dan wel weken een lol en kijk eens door de arbeidsovereenkomst heen die u hanteert en die binnen uw onderneming wordt gebruikt. Kijk er eens kritisch naar en stel voor u zelf vast of al hetgeen is geregeld duidelijk is en ook door u wordt gewenst. Wilt u met mij een keer door een arbeidsovereenkomst heen kijken dan is dit natuurlijk ook altijd mogelijk. Bel mij dan gerust en samen kunnen wij dan – gratis – in korte tijd de arbeidsovereenkomst doornemen en vaststellen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en ook of uw wensen uitkomen in deze arbeidsovereenkomst.

Indien u deze activiteit op korte termijn onderneemt hebt u daar plezier van en ik uiteindelijk ook!