Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2015 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Quality Resource Management B.V. (QRM), zulks met aanstelling van mr. A. Gras tot curator.

QRM hield zich bezig met het begeleiden van zogenaamde EVC-trajecten. Per 1 september 2015 heeft de curator in het faillissement overeenstemming bereikt met een geïnteresseerde partij inzake de doorstart van QRM. Alle lopende EVC-trajecten of offerte aanvragen ter zake deze EVC-trajecten zullen door de doorstarter worden overgenomen in de stand waarin deze zich per datum faillissement bevonden. EVC-kandidaten en/of werkgevers van EVC- kandidaten kunnen desgewenst contact opnemen met de doorstarter (tevens genaamd QRM) voor eventuele vragen over de voortgang in trajecten. De doorstarter is bereikbaar onder het volgende nummer: 085-4892221. De doorstarter zal ook uit eigen beweging contact gaan opnemen met de EVC kandidaten en overige opdrachtgevers.