Iedereen kan om welke reden dan ook in financiële problemen terecht komen. Komt u er zelf niet meer (helemaal) uit?
Dan kan AVIO advocaten u wellicht helpen door middel van schuldhulpverlening.

Minnelijke regeling

Onze bewindvoerders helpen u inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en helpen om dit samen met u op te lossen. Zo kunnen we met de crediteuren in gesprek gaan om een zogenaamde minnelijke regeling te treffen.  Dit kan leiden tot finale kwijting: na afloop van deze regeling zijn er geen vorderingen meer.

Schuldsanering via WSNP

Mocht het bereiken van een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan de bewindvoerders van AVIO advocaten u bij in het traject richting de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet geeft een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen weer zicht op een schuldenvrije toekomst. De WSNP maakt het mogelijk om gemiddeld na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

De Rechtbank beslist over de toelating tot de schuldsaneringsregeling, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de schuldsaneringsregeling. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn:

  • een vrijwillig akkoord over afbetaling van schulden is niet meer mogelijk,
  • de schulden zijn te goeder trouw ontstaan,
  • u heeft de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik gemaakt van de WSNP.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partij die uw financiële situatie weer op de rit kan krijgen?
Neem dan telefonisch contact op met AVIO advocaten en maak een afspraak voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek: 055 368 16 30 of mail naar info@avioadvocaten.nl