2 augustus 2011

Arbeidsrecht | Inmiddels is er ruim een half jaar verstreken sinds de introductie van de nieuwe werkkostenregeling. Het hanteren van deze nieuwe regeling is voor de meeste werkgevers nog onwennig en leidt tot vragen.

De Belastingdienst probeert het toepassen van de nieuwe werkkostenregeling te vergemakkelijken door een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop te publiceren.

Middels de link https://www.belastingdienst.nl/veelgesteldevragen_wkr wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt hoe om te gaan met de kosten voor een Sinterklaasfeest of een studiedag voor het personeel. En wat te doen met de kosten voor een zakenlunch? Voor het antwoord op deze vragen biedt bovenstaande link uitkomst.

Het toepassen van de nieuwe werkkostenregeling kan zowel fiscale/financiële gevolgen hebben, als arbeidsrechtelijke gevolgen.

Informatie over arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe werkkostenregeling vindt u hier op onze website. Mocht u hierover een nadere toelichting wensen dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Richard Geurts
Annette Wolters-van Soest
Prija Rambali

AVIO advocaten