16 januari 2013

Arbeidsrecht | Per 1 januari 2013 is er wat gewijzigd ten aanzien van de in acht te nemen opzegtermijn. De ontslagroute via de kantonrechter is namelijk gelijk getrokken met de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat indien er ontslag plaatsvindt via de kantonrechter er niet langer één maand mag worden afgetrokken van de opzegtermijn die voor een betrokken personeelslid geldt.

Gevolg van deze wijziging in de regelgeving is dat de WW-uitkering van de betrokken werknemer later ingaat. Daar kan of moet dus rekening mee worden gehouden bij beëindiging van een dienstverband.

Deze wijziging in regelgeving geldt niet voor ontbindingsverzoeken die voor 1 januari 2013 bij een kantonrechter zijn ingediend. Voor die verzoeken geldt nog de oude regelgeving.

Richard Geurts
AVIO advocaten