Corona laat zich ook steeds meer gelden in de rechtspraak.

Het niet dragen van een mondkapje tijdens de uitvoering van werkzaamheden heeft ertoe geleid dat het een werkgever door de rechter werd toegestaan betaling van loon op te schorten en een werknemer niet meer toe te laten tot het werk.

 

 

Casus
Het ging hier om een banketbakkerij. Werknemer was daar al enige jaren in dienst en werkte onder meer op de transportbus voor 80% tot 90% van zijn werktijd.

Werkgever had in zijn bedrijf een mondkapjesplicht ingesteld. Werknemer wilde geen mondkapje dragen tijdens zijn werktijd. Een goed gesprek hierover heeft niet tot een oplossing geleid zodat partijen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de rechter.

De rechter heeft geoordeeld dat de door de werkgever ingestelde mondkapjesplicht voor het personeel onder het instructierecht van de werkgever valt. Een werkgever mag dus een mondkapjesplicht instellen. Daarmee wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving en ook wordt daarmee het bedrijfsbelang beschermd. Hoewel over de effectiviteit van mondkapjes wordt getwist acht de kantonrechter het wel een maatschappelijk aanvaard middel. Het dragen van een mondkapje gedurende de coronatijd draagt bij aan de gezondheid en de veiligheid. Meegewogen heeft ook dat deze werknemer voor het grootste gedeelte van zijn werktijd geen mondkapje hoefde te dragen als hij in de transportbus reed.

De werkgever mocht dus de plicht tot het dragen van een mondkapje invoeren, de werknemer moest die instructie opvolgen. Nu dit niet werd gedaan door de werknemer, mocht werkgever werknemer de toegang tot het werk ontzeggen en betaling van het loon opschorten.

Zie hier een zware sanctie die voor een werknemer kan volgen indien die werknemer niet voldoet aan een redelijke instructie door een werkgever gegeven.

Bedenk wel dat het oordeel van een rechter in zaken als hier aan de orde steeds afhankelijk is van de aanwezige feiten en omstandigheden. Heeft u dus met een soortgelijke situatie te maken als hiervoor weergegeven, kijk dan even goed of die situatie inderdaad past in wat de rechter heeft overwogen en heeft besloten zoals hiervoor weergegeven.

Mocht u hierover overleg willen plegen dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl
06 41 82 81 81