Bij doorlevering van een woning/bedrijfspand binnen drie jaar na verkrijging hoeft alleen belasting te worden betaald over de meerwaarde. De vrijstellingstermijn is daarmee dus verlengd van 6 naar 36 maanden.

De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015. Dit houdt in dat als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het doel van de maatregel is om de vastgelopen huizen-/vastgoedmarkt te helpen.

Over de achtergond van de maatregel is hier meer te lezen.