Begin 2018 is AVIO advocaten een strategische samenwerking aangegaan met CMSI360.

Wij verzorgen hierbij het advies omtrent de inhoud van de Algemene Voorwaarden, contracten en AVG, als ook de juridische invordering als dat nodig mocht zijn. Daarbij beschi

kt AVIO advocaten met een eigen licentie over debiteuren- en incassosoftware van CMSI360, waar gebruik van kan worden gemaakt door relaties.

Die relaties kunnen als zij dat willen het logo van AVIO advocaten gebruiken om hun debiteuren erop te wijzen dat er nog één of meer bedragen openstaan om te betalen. Gebruik van het AVIO advocaten-logo kan daarbij extra ondersteunend zijn naar die debiteuren, zodanig dat zij snel dan wel sneller gaan betalen.

CMSI360 (www.cmsi360.com) is de expert in creditmanagement voor gedegen advies in het optimaliseren en professionaliseren van het order-to-cash proces binnen organisaties. Daarnaast levert zij innovatieve debiteuren- en incassosoftware aan onder andere accountantskantoren. CMSI360 is al meer dan acht jaar actief in de accountancy branche als partner van onder andere Twinfield en Exact.

De insteek van ons werk is relationele invordering. Daarbij staat de klantrelatie centraal, dus ook in de juridische fase. Dit betekent dat wij de klantrelatie – waar dat kan – willen behouden en in stand willen laten. Dit is met onze aanpak zeer goed mogelijk, waarbij er ook voor wordt gezorgd dat wordt betaald wat betaald moet worden.

In de incassofase kan in de software gebruik worden gemaakt van het logo en van de sommaties van AVIO advocaten. Dit wordt u ter beschikking gesteld, zodat u de incasso zelf ter hand kunt nemen, geen dossier behoeft over te dragen en zelf leidend bent en blijft. Dit betreft dan ook de contacten die u heeft met de debiteuren alsmede ook de inhoud van die contacten. Zelf bent en blijft u de baas met een duidelijke verwijzing naar AVIO advocaten.

Wilt u meer weten dan vertellen wij u graag meer over deze vorm van creditmanagement/incasso. Graag komen wij bij u langs om daarover met u van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie.

Bel of neem contact op via:
info@avioadvocaten.nl
055-3681630