Mevrouw A (36 jaar) heeft altijd hard gewerkt. Zij is niet koopverslaafd, heeft geen drankprobleem en ook geen torenhoge hypotheek. Ze heeft wel een schuld van ruim € 92.000.

Haar probleem is dat ze na een mooie carrière in het bedrijfsleven voor zichzelf begon. Ze nam die stap vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis en werd daarna ook nog eens ziek. Haar bedrijfsactiviteiten heeft ze moeten staken. Ze heeft een bijstandsuitkering en hoopt toch zo snel mogelijk de draad weer op te pakken en zelf weer inkomen te verwerven. Dat het inkomen dan voor een belangrijk deel wordt afgeroomd ten behoeve van haar schuldeisers neemt ze voor lief. Ze bijt liever drie jaar op een houtje om daarna schuldenvrij en met een schone lei verder te gaan dan voortdurend bedacht te moeten zijn op verhaalsacties van haar crediteuren. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt uitkomst. Mevrouw A stond niet te springen om langs die weg oplossing voor haar probleem te zoeken, maar is toch blij dat ze die stap heeft gezet.

Zit u als ZZP-er in hetzelfde schuitje en heeft u behoefte aan een adviesgesprek hierover, bel ons gerust om een afspraak te maken. Aan dat gesprek zijn geen kosten verbonden; wij investeren graag in uw toekomst.