Afwikkeling internationale faillissementen: efficiënter en doeltreffender
Ondernemingsactiviteiten stoppen meestal niet aan de landsgrenzen. Ook als curator heb je steeds vaker te maken met faillissementen met internationale aspecten, en daarin gaat veel veranderen.

Op 31 mei 2002 trad de Europese Insolventieverordening in werking. Deze verordening moest de afwikkeling van grensoverschrijdende insolventieprocedures in de Europese Unie vereenvoudigen. In de praktijk bleken de regels in deze verordening in bepaalde gevallen contraproductief te werken en niet altijd bij te dragen aan een efficiënte en doeltreffende afwikkeling van insolventieprocedures met grensoverschrijdende gevolgen. Daarnaast is binnen de Europese economie behoefte ontstaan aan moderne insolventiewetten om ondernemingen betere overlevingskansen te geven.

De Europese Insolventieverordening was na ruim dertien jaar toe aan een herziening. Op 20 mei 2015 keurde het Europese Parlement de herziene Europese Insolventieverordening goed.

Meer transparantie en tweede kans voor ondernemers?
Deze hernieuwde verordening bevat regels waarmee zij meer aansluit bij de Amerikaanse “rescue and recovery culture” waarin de sanering en reorganisatie van ondernemingen centraal staat. Voorheen waren insolventieprocedures gericht op de liquidatie van een onderneming. De hernieuwde verordening is meer gericht op de sanering en reorganisatie van ondernemingen. Zij bevat regelgeving die het mogelijk maakt om ondernemingen die financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen, maar in de kern levensvatbaar zijn in een grensoverschrijdende context te reorganiseren en bijvoorbeeld via een doorstart of een akkoord te continueren.

Een belangrijke aanvulling in de herziene Europese Insolventieverordening is een regeling voor de afwikkeling van de insolventie van groepen van vennootschappen. Er zijn regels opgenomen voor de coördinatie van de insolventieprocedures van verschillende ondernemingen die deel uitmaken van een groep ondernemingen.

Een praktische wijziging is de introductie van een digitaal en publiek toegankelijk Europees insolventieregister, waarin bestaande nationale insolventieregisters aan elkaar worden gekoppeld via het zogeheten e-justitiekanaal.

De herziene Europese Insolventieverordening zal naar verwachting eind juni 2017 in werking treden en van toepassing zijn op alle insolventieprocedures die na haar inwerkingtreding worden geopend. Tot die tijd blijft de huidige verordening van toepassing.