Geachte dame, heer,

Kort geleden hebben wij via de verschillende media een uitnodiging bekend gemaakt betreffende een door ons te organiseren seminar met als titel: Het Nieuwe Arbeidsrecht 2015.
U kunt zich nog steeds inschrijven voor één van de twee genoemde data.

Mocht u nieuwsgierig zijn of zijn geworden dan volgt hierna de uitnodiging:

HET NIEUWE ARBEIDSRECHT 2015!!!!

In het jaar 2015 zal de grootste verandering van spelregels voor de arbeidsmarkt sinds de Tweede Wereldoorlog in werking treden. Een deel van deze veranderingen is al van kracht sinds 1 januari 2015 en een ander gedeelte treedt in werking per 1 juli 2015. Met zijn allen staan wij dus voor een grote uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.

Graag willen wij u informeren over de veranderingen in het arbeidsrecht en ook met u spreken over de gevolgen die dit heeft voor uw dagelijkse praktijk.

Het nieuwe arbeidsrecht heeft namelijk zeker gevolgen voor de alledaagse praktijk, dus voor alle werkgevers! Om u met een en ander bekend te maken nodigen wij u graag uit voor één van onze twee geplande seminars, welke seminars worden gehouden op respectievelijk woensdag 4 maart 2015 van 14.30 tot 17.30 uur en op donderdag 19 maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur, Parksociëteit Marialust aan de Verzetsstrijderspark 14 te Apeldoorn.

Het programma op woensdag 4 maart 2015 is als volgt:

  • 14.30 – 15.00 uur: inloop en ontvangst
  • 15.00 – 17.00 uur: inhoudelijk programma met korte pauze
  • 17.00 borrel met een hapje   

Het programma op donderdag 19 maart 2015 is als volgt:

  • 19.00 – 19.30 uur: inloop en ontvangst
  • 19.30 – 21.15 uur: inhoudelijk programma met korte pauze
  • 21.15 borrel met een hapje   

Aanmelden

U bent van harte welkom om met een collega en/of introducé één van de genoemde seminars bij te wonen. Indien u gebruik wilt maken van één van deze twee mogelijkheden wil ik u vriendelijk verzoeken om u aan te melden via:
– e-mail: rooding@avioadvocaten.nl
– telefonisch bij Maureen Rooding, 055 368 16 30.
Deelname aan deze seminars is kosteloos.

Wij begroeten u graag op één van de genoemde data.