Op 27 november 2009 heeft de Hoge Raad beslist dat de kantonrechtersformule niet geldt in een procedure die gaat over de vraag of er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, en zo ja, welke vergoeding bij dat ontslag hoort. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de beide procedures – ontbindingsprocedure en procedure kennelijk onredelijk ontslag – andere procedures zijn qua karakter waarbij ook andere normen gelden die uiteindelijk de hoogte van de eventuele vergoeding bepalen.

Klik hier voor meer informatie.