Per 1 juli 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. Dat zal u inmiddels niet meer onbekend zijn.

Een veel gehoorde uitspraak is: per 1 juli 2015 wordt het ontslaan van een werknemer goedkoper doordat niet langer geldt de kantonrechtersformule, maar wij te maken krijgen met de transitievergoeding. Daarbij wordt dan nog wel eens een rekenvoorbeeld gehanteerd waaruit dan blijkt dat het inderdaad goedkoper lijkt om na 1 juli 2015 te streven naar beëindiging van het dienstverband in plaats van voor die datum.

Qua cijfers mag de genoemde uitspraak misschien juist zijn, qua regelgeving is het niet zo eenvoudig. Waar je voor 1 juli 2015 nog wel eens een dossier met alles erop en eraan neer kon en kunt leggen bij de kantonrechter ter beoordeling, wordt dit straks anders. Nu geeft de kantonrechter nog een oordeel over het gehele dossier en stelt dan regelmatig vast dat er in de relatie werkgever-werknemer toch wel het een en ander aan de hand is en dat het beter is om partijen niet verder met elkaar te laten functioneren. Het dienstverband wordt dan beëindigd en degene die daarvan het meest een verwijt valt te maken betaalt de rekening, welke rekening dan wordt opgemaakt op basis van de kantonrechtersformule.


Na 1 juli 2015 krijgen wij te maken met ontslaggronden die allen zijn opgesomd in de wet. Een dossier kan dan niet meer zomaar in zijn geheel aan de kantonrechter worden voorgelegd zonder een ontslaggrond te noemen, maar er moet door de werkgever worden gekozen voor één of meer ontslaggronden die aan de orde zouden zijn. Daarbij worden die ontslaggronden niet tezamen genomen en ook niet tezamen beoordeeld. Aan elke ontslaggrond waarnaar de werkgever verwijst en waar de werkgever een beroep op doet, moet in zijn volledigheid zijn voldaan. De werkgever zal dit dus moeten invullen en onderbouwen.

Is dat niet –volledig- het geval, dan zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek afwijzen.

Er moet dus sprake zijn van een personeelsdossier dat goed is opgebouwd en goed is onderbouwd qua stellingname van de werkgever. Eerst dan kan de kantonrechter overgaan tot beëindiging van het dienstverband op basis van een ontslaggrond en komt de transitievergoeding aan de orde.

De stelling dat het allemaal vanaf 1 juli 2015 goedkoper wordt, dient dus ietwat genuanceerd te worden, zoals hiervoor weergegeven.

Wilt u over de veranderingen in het arbeidsrecht meer weten, neemt u dan contact met ons op of bezoek een van onze seminars, zoals die seminars worden gehouden op 4 en 19 maart 2015.