In het afgelopen jaar is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Onder meer is de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. Die laatste vergoeding is aanzienlijk lager dan de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule. Dat is een ieder inmiddels wel bekend.

Naast de transitievergoeding kan een werknemer nu ook nog aanspraak maken op een billijke vergoeding. Daarvan kan sprake zijn indien een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld ten opzichte van de werknemer. Uitspraken van rechters laten wel zien dat dit niet snel aan de orde is en zo’n vergoeding dus niet snel wordt toegekend.

Indien er wel sprake is van toekenning van een billijke vergoeding is er geen formule op grond waarvan die vergoeding wordt berekend en bepaald. De kantonrechter in Amsterdam heeft recent aangegeven dat bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding in beginsel de kantonrechtersformule wordt gehanteerd. De kantonrechter grijpt dus terug naar de kantonrechtersformule zoals die voorheen werd toegepast. Die formule wordt dus nu toegepast door de kantonrechter te Amsterdam bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding.

Of dit betekent dat de kantonrechtersformule nu weer vaker wordt toegepast is nog de vraag. Dit zal in de komende tijd blijken indien meer kantonrechters zich buigen over de vraag hoe de billijke vergoeding moet worden berekend. Uiteraard wordt u van een en ander op de hoogte gehouden.