Per 1 januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. Eerder dit jaar bent u daarover door ons reeds geïnformeerd middels seminars en ook via deze site.

Om uw geheugen nog wat op te frissen worden hierna nog een aantal wijzigingen aangegeven zoals die per 1 januari 2015 gaan gelden. Dit in vervolg op hetgeen eerder op deze site is geplaatst en wel op 19 september 2014.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer duurt dan zes maanden mag een proeftijd worden opgenomen. In andere, korter durende, arbeidsovereenkomsten mag geen proeftijd meer worden opgenomen.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen nog een concurrentiebeding worden opgenomen indien aan zeer strenge voorwaarden is voldaan.

Kort gezegd moet een werkgever dan in de arbeidsovereenkomst schriftelijk motiveren waarom zo’n concurrentiebeding noodzakelijk is om op te nemen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Vast staat wel dat niet snel aan deze voorwaarden zal zijn/worden voldaan.

Let hierbij overigens wel op de arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten met een bestuurder. Indien met deze bestuurder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dan betekent dit in principe dat in die overeenkomst geen concurrentiebeding kan worden opgenomen, tenzij de hiervoor genoemde uitzondering zich voordoet. Zeker bij dit soort arbeidscontracten is het van belang hierop te letten en hier naar te kijken.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze wetswijzigingen dan wel over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, laat u het dan gerust weten en/of neemt u dan gerust contact met ons op.