14 januari 2014

Insolventierecht | Wanneer de levensduur van een onderneming ten einde is omdat de bestuurder, om wat voor reden dan ook, geen behoefte meer heeft om met de onderneming voort te gaan dan wijst de wet de weg waar langs de ondernemer dient te gaan om de onderneming op een deugdelijke manier te beëindigen. Nadat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot ontbinding van de onderneming dient normaliter een vereffenaar te worden aangewezen, zijnde doorgaans de voormalig bestuurder, die alle baten en lasten van de onderneming inventariseert. De baten worden te gelden gemaakt en met de opbrengst worden in beginsel de lasten voldaan. Indien er na voldoening van alle lasten nog enig actief resteert, wordt dit in beginsel aan de aandeelhouders uitgekeerd, waarna de vereffening van de vennootschap een feit is. Indien op voorhand duidelijk is dat het actief onvoldoende zal zijn om de crediteuren te voldoen dan zal de vereffenaar het faillissement behoren aan te vragen van de onderneming.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een ondernemer simpelweg stopt met de onderneming door deze uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan volgens de wet enkel wanneer er geen baten meer aanwezig zijn. Zijn er geen baten dan heeft ook vereffening (van de baten) immers geen zin. Omdat dit voor de bestuurder een veel eenvoudigere wijze is van afwikkeling wordt hier nogal eens voor gekozen. De risico’s zijn echter niet te onderschatten. Indien en voor zover niet aan de voorwaarden wordt voldaan bijvoorbeeld omdat er nog wel baten zijn, zoals een vordering op de betreffende bestuurder, dan is ten onrechte gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot liquidatie zonder vereffening. Een dergelijke handelswijze is in beginsel onrechtmatig jegens de crediteuren van de vennootschap. Zo werd op 21 maart 2012 (rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 21 maart 2012 JOR140) nog weer vastgesteld door de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Indien u overweegt met uw onderneming te stoppen, dan is het raadzaam om met een advocaat overleg te voeren over de wijze waarop dit het beste kan plaatsvinden. De advocaten van AVIO advocaten staan u in deze graag ter zijde.

Arnold Gras 
AVIO advocaten