U koopt een woning. Vervolgens blijkt het woonoppervlak veel kleiner dan in de advertentie van de makelaar op Funda. Vraag: is de makelaar aansprakelijk voor de door u geleden schade?
Een dergelijke kwestie speelt in een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag.

Rechtbank
De rechtbank heeft de vordering van de koper tot betaling van een schadevergoeding afgewezen. Volgens de rechtbank was de verkoopinformatie over het woonoppervlak op Funda slechts een indicatie. De koper kon daar geen rechten aan ontlenen. Bovendien had de makelaar zijn aansprakelijkheid voor fouten uitgesloten. De makelaar was daarom niet aansprakelijk.

Gerechtshof
Het gerechtshof is het daarmee niet eens. Volgens het gerechtshof is een makelaar aansprakelijk wanneer hij niet zorgvuldig genoeg handelt. Daarvan kan onder meer sprake zijn wanneer de makelaar onjuiste of misleidende informatie aan de koper verstrekt. Dit geldt vooral als het gaat om eigenschappen die voor de koper van groot belang zijn, zoals het woonoppervlak.

In deze kwestie was bovendien sprake van een NVM-makelaar. Een NVM-makelaar is verplicht bij het opmeten van de woning de NVM-meetinstructie te volgen. De meetinstructie heeft als doel de belangen van de aspirant-koper te beschermen. De koper mocht dus van de informatie op Funda uitgaan. De makelaar wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de koper.

Tot slot
Heeft u zelf een geschil met uw makelaar? Neemt u dan contact op met ons kantoor.