De wet Arbeidsmarkt in Balans komt er aan. Het kan bijna niet anders of deze wet gaat ook door de Eerste Kamer worden aangenomen en wordt dan van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Die datum lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt en daarnaast is het goed om op sommige onderdelen alvast voorbereidingen te treffen in de praktijk.

Wat gaat er onder meer veranderen?

Er komt in ieder geval een nieuwe ontslaggrond bij. Die ontslaggrond mag vanaf 1 januari 2020 zijn een combinatie van andere ontslaggronden die wij al kennen, mits het maar niet is de ontslaggrond die je gebruikt als iemand twee jaar onafgebroken ziek is, of als er sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De andere ontslaggronden mag je dus combineren. Zo’n combinatie maakt het makkelijker om een arbeidsovereenkomst te beëindigen in de praktijk.

Weet wel dat als je gebruik gaat maken van zo’n combinatie van ontslaggronden, de kans bestaat dat de kantonrechter dan een hogere transitievergoeding aan het betrokken personeelslid toekent. De kantonrechter kan de transitievergoeding dan verhogen tot en met maximaal een half keer die transitievergoeding. Uiteindelijk kun je dan maximaal uitkomen op 1,5 maal de huidige transitievergoeding. Hoe hoog de transitievergoeding uiteindelijk wordt, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Hiermee is een van de aankomende wijzigingen voor de praktijk geschetst. Er zijn er veel meer. Wil je daarover meer weten, wij vertellen daarover meer tijdens onze seminars die wij houden op 28 maart en 3 april aanstaande of neem contact op met Richard Geurts