Een slapend dienstverband is een dienstverband waaraan door de werknemer geen invulling meer kan worden gegeven door arbeidsongeschiktheid die twee jaar of langer duurt.

De vraag is of een slapend dienstverband door de werkgever op voorstel van de werknemer moet worden beëindigd?

 

De Hoge Raad heeft zich hierover op 8 november 2019 uitgesproken en heeft deze vraag met JA beantwoord! Dit brengt goed werkgeverschap met zich mee. De werkgever moet dan aan de werknemer een transitievergoeding betalen.

De beëindiging van een slapend dienstverband hoeft niet plaats te vinden als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om het dienstverband in stand te houden. Zo’n belang is er als er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer.

Een gerechtvaardigd belang om het dienstverband in stand te houden is niet aanwezig als de werknemer op het moment dat hij het beëindigingsvoorstel doet de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

De transitievergoeding die een werkgever betaalt aan een werknemer bij beëindiging van een slapend dienstverband, kan voor compensatie in aanmerking komen bij UWV. Dit kan vanaf 1 april 2020. Er kan dan een beroep worden gedaan op de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Stel dat de werkgever, door nu een transitievergoeding te betalen terwijl deze eerst in de loop van 2020 wordt gecompenseerd, in ernstige financiële problemen komt, dan kan de rechter beslissen dat betaling van een transitievergoeding aan de werknemer in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020. De transitievergoeding moet wel zijn betaald voordat de werkgever een beroep doet op de Wet Compensatie Transitievergoeding, nu die Wet vereist dat zo’n aanvraag alleen kan worden gedaan als de volledige vergoeding aan de werknemer is voldaan. In die zin ontkomt de werkgever niet aan voorfinanciering.

Tot slot is nog van belang om te weten dat een werkgever in het kader van de Wet Compensatie Transitievergoeding de transitievergoeding gecompenseerd krijgt die ziet op 104 weken arbeidsongeschiktheid, niet op een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Wilt u meer weten over deze uitspraak van de Hoge Raad en/of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp, neemt u dan gerust contact op.