Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Bertina de Leeuw, 27 jaar en sinds 1 september jl. ben ik als secretaresse werkzaam bij AVIO advocaten.

Je kan mij omschrijven als een echte doorzetter, vriendelijk en proactief. Naast mijn opleiding HBO-Rechten en diverse cursussen, heb ik vele jaren werkervaring als (juridisch) incassomedewerkster bij diverse deurwaarderskantoren opgebouwd. Door mijn kennis en ervaring kan ik de juiste ondersteuning bieden binnen AVIO advocaten. Ook sta ik in directe verbinding met de advocaten, wat mij het ideale eerste aanspreekpunt voor nieuwe cliënten maakt.

 

Iets meer dan een maand geleden maakte ik de overstap naar AVIO Advocaten. Bepakt en bezakt met dossiers van cliënten stond ik hier voor de deur. Inmiddels weet ik steeds beter mijn weg te vinden en voel ik mij hier al aardig thuis.

Ongeveer tien jaar geleden ben ik gestart in het vak van bewindvoerder. Eerst als assistent en in 2012 werd ik als erkend bewindvoerder opgenomen in het bewindvoeringsregister. Nu word ik door de rechtbank Gelderland regelmatig benoemd tot bewindvoerder WSNP. Een bijzondere rol, omdat ik mensen met schulden, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, de kans kan geven om het leven weer met een schone lei te hervatten. Los van schuldeisers en met een positieve blik op hun toekomst. Dat is mijn doel.

Maar er is meer dan werk… Na mijn werkdag bij AVIO ben ik regelmatig te vinden langs de lijn van het voetbalveld of ren ik rondje door de uiterwaarden. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in een mooi dorp bij Deventer waar wij ons helemaal thuis voelen.

 

Aangenaam kennis met u te maken! Mijn naam is Bernice van Zoelen en sinds 1 september ben ik als juridisch medewerkster werkzaam bij AVIO advocaten.

Bij AVIO advocaten houd ik mij binnen de vastgoedpraktijk onder andere bezig met juridisch onderzoek en advieswerkzaamheden. Hoewel de focus daarbij ligt op het gebied van het algemene bestuursrecht en het Omgevingsrecht, houd ik mij ook bezig met vraagstukken op het gebied van het contractenrecht.

Wat mij zo fascineert aan het recht, is dat het onlosmakelijk is verbonden met ons dagelijks leven. Het bestuursrecht is voor mij het rechtsgebied waarin dat – bijvoorbeeld door middel van de gemeentelijke bekendmakingen – bij uitstek tot uitdrukking komt. Daarom is het altijd belangrijk deze bekendmakingen goed in de gaten te houden. Want of het nu gaat om het ter inzage leggen van een bestemmingsplan of om het verlenen van een omgevingsvergunning, de handelingen van het bestuursorgaan kunnen van wezenlijke invloed zijn op uw woon- en leefsituatie.

Mocht u vragen hebben over dergelijke ontwikkelingen in uw omgeving of hebt u andere juridische vragen op het gebied van het bestuursrecht of het contractenrecht, dan bent u uiteraard van harte welkom op ons mooie kantoor voor een op maat gesneden advies.

Heel Nederland heeft er lang op gewacht en eindelijk is het dan zover: wij hebben een regeerakkoord. Daarover is tussen verschillende personen/partijen op verschillende locaties langdurig gesproken en onderhandeld. Uiteindelijk is daar een pakket aan plannen uit voortgevloeid voor de komende ruim drie jaren.

Lees meer


Deze zomer heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante uitspraak over het vertrouwensbeginsel gewezen. In deze procedure stond onder andere de vraag centraal of het College van B&W van de gemeente Overbetuwe in redelijkheid gebruik heeft mogen maken van zijn bevoegdheid handhavend op te treden tegen de door appellant in 1998 zonder omgevingsvergunning gerealiseerde paardenbak. De Afdeling oordeelt dat het college daar geen gebruik van heeft mogen maken omdat bijna 20 jaar eerder namens het college bij appellant het vertrouwen was gewekt dat voor de paardenbak geen vergunning was vereist.

Casus
Appellant heeft op zijn perceel zonder vergunning een paardenbak aangelegd en een schuur gebouwd. In de paardenbak geeft appellant maandelijks aan een groot aantal kinderen rijles. De paarden en pony’s die ten behoeve van de rijlessen worden gehouden worden in de schuur gestald. Op enig moment hebben buren van appellant het College van B&W van Overbetuwe verzocht handhavend op te treden tegen de activiteiten die appellant in strijd met het bestemmingsplan uitvoert. Het college heeft vervolgens appellant gelast om de aanwezige paardenbak en de schuur te verwijderen omdat daarvoor geen omgevingsvergunning is verleend en legalisering van deze bouwwerken niet mogelijk is. Daarnaast heeft het college appellant gelast de bedrijfsmatige activiteiten te staken. Lees meer

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft sedert 2015 een aantal nieuwe regels opgeleverd voor werkgevers.

Één van die regels houdt in dat de werkgever in ieder geval één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of hij met die werknemer verder wil gaan of niet. Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan is die werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Deze regel bestaat al enige tijd en is ook al herhaald door werkgevers niet nageleefd, hetgeen heeft geleid tot het moeten betalen van een bedrag door de werkgever aan de werknemer.
Lees meer

Met de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) bent u al bekend nu deze wet sinds 2015 geldt en in de praktijk wordt gebracht.

Voor invoering van de WWZ hadden wij te maken met de kantonrechtersformule. Die formule bepaalde de hoogte van een te betalen vergoeding bij beëindiging van het dienstverband aan een werknemer. Dergelijke vergoedingen konden nog wel eens hoog uitvallen nu er met allerlei omstandigheden rekening kon worden gehouden. Een en ander was ter beoordeling aan de kantonrechter en vooraf soms moeilijk voorspelbaar.

Invoering van de WWZ heeft in werkgeversland er toe geleid dat de indruk bestond dat het ontslagrecht goedkoper zou worden. Immers, bij een ontslag gold en geldt een transitievergoeding, welke vergoeding volgens vaste maatstaven opgenomen in de wet wordt vastgesteld zonder rekening te behoeven houden met allerlei bijkomende ongrijpbare omstandigheden. Die transitievergoeding viel dan ook aanzienlijk lager uit dan voorheen aan vergoedingen werd vast gesteld.
Werkgevers waren dus over dit nieuwe ontslagrecht wel te spreken. Lees meer

Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Ook de WOZ-waarde speelt daarbij een rol.

Download hier de brochure van Rijsoverheid ‘Hoe tel ik van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 de punten van mijn zelfstandige woning?’

Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs. Check: sociale-huurwoning heeft of een vrije-sectorwoning.

Bron: Rijksoverheid.nl

Het is scherper en nog duidelijker vormgegeven!

Hebt u een of meer klanten die hun facturen niet betalen? Wilt u inning van deze facturen uit handen geven en tegelijk een duidelijk overzicht van de kosten daarvan zonder onaangename verrassingen? Dan staan wij voor u klaar. Een succesvolle inning van uw vorderingen kan al vanaf enkele tientjes.

Meer informatie over hoe het incassoproduct werkt en de gehanteerde prijzen vindt u via deze link.
Uiteraard kunt u ook bellen met ons kantoor/Erik Duinkerke op nummer 055-3681630 of mailen naar duinkerke@avioadvocaten.nl