Die vraag speelde onlangs bij de rechtbank in Den Bosch.

Waar ging het over?
Een Duitse financieringsmaatschappij, FFS, heeft aan een Duits bedrijf, TVM, een Ferrari, type F12 Berlinetta, verkocht. Persoon X heeft zich borg gesteld voor de maandelijkse afbetaling aan FFS. Afgesproken is dat FFS eigenaar van de Ferrari blijft totdat de Ferrari door TVM is afbetaald.

Na verloop van tijd wordt persoon X failliet verklaard. Er worden Nederlandse curatoren aangesteld om het vermogen van persoon X te verdelen onder de schuldeisers. Ook wordt een onderzoek naar faillissementsfraude door persoon X ingesteld. Gevreesd wordt dat de Ferrari door persoon X wordt verduisterd. De curatoren gaan daarom op zoek naar de Ferrari, die zich uiteindelijk bij een Duitse garage bevindt ter reparatie. De curatoren betalen de reparatiekosten en nemen de Ferrari mee.

FFS heeft in de tussentijd geen betalingen van TVM meer ontvangen. FFS ontbindt daarom de koopovereenkomst en eist de Ferrari op. De curatoren weigeren de Ferrari af te geven. Zij vinden dat zij de belangen van FFS hebben behartigd door de Ferrari terug te halen (zaakwaarneming). Zij willen de Ferrari pas afgeven wanneer FFS de gemaakte kosten, zoals de reparatiekosten, voldoet (retentierecht).

Wat vond de rechtbank?
De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht van toepassing, ook al is FFS een Duitse partij. De rechtbank vindt dat de Ferrari aan FFS toebehoort. FFS kan volgens de rechtbank echter pas met gierende banden in de Ferrari naar huis wanneer zij de curatoren heeft betaald.

Tot slot
Heeft u een vraag over algemene voorwaarden, zaakwaarneming, retentierecht, faillissementsrecht of over de toepasselijkheid van Nederlands of Duits recht? Neemt u dan contact op.

Red mijn vakantie.
Deze titel is ons allen wel bekend.

Voor veel mensen staat de vakantie voor de deur. Even helemaal tot rust komen op een verre, zonnige bestemming in een luxe resort. Totdat ter plekke blijkt dat het een komen en gaan is van grasmaaiers en de vakantie ruw wordt verstoord. Heeft de reiziger recht op teruggave van de reissom?

Die vraag heeft het Gerechtshof Den Haag recentelijk beantwoord.

Waar ging het over?

De reiziger in kwestie had een pakketreis geboekt voor twee volwassenen en een kind. De pakketreis omvatte de vlucht naar Kreta, de transfer naar het hotel en een verblijf in een resort. De totale reissom bedroeg € 11.024,=.

Eenmaal ter plekke bleek het een komen en gaan te zijn van grasmaaiers. Meerdere dagen op rij wordt het gras in het resort gemaaid. Terwijl de reisorganisatie nog wel adverteerde met “rust” en “tijd voor gevoelens”. Daarvan was volgens de reiziger verre van sprake. Zij eist dan ook haar geld terug.

Gerechtshof

Het Gerechtshof is het niet met de reizigers eens. Het Gerechtshof oordeelt ten eerste dat de reiziger te laat is met het instellen van haar vordering. Dat staat in de voorwaarden van de ANVR, de Algemene Vereniging van Reisondernemingen. Zij had binnen een jaar na de reis een procedure bij de rechtbank moeten starten.

Ten tweede oordeelt het Gerechtshof dat de reiziger niet op de juiste wijze heeft geklaagd. Zij had tijdens haar vakantie niet alleen bij het hotel moeten klagen, maar ook bij de reisorganisatie.

Ten derde oordeelt het Gerechtshof dat het maaien van gras bij de normale bedrijfsvoering van een resort hoort. De reisorganisatie had de reiziger daar niet voor hoeven waarschuwen. De reiziger wordt daarom in het ongelijk gesteld.

Tip!

Gaat u op vakantie en blijkt het verblijf niet aan uw verwachtingen te voldoen? Klaag dan in geval van een pakketreis niet alleen bij het hotel, maar ook bij uw reisorganisatie. Doe dat schriftelijk, zodat u later kunt bewijzen dat u op tijd geklaagd hebt. Maak ook foto’s van de overlast. Mocht het niet tot een oplossing komen, wacht dan niet te lang met het starten van een procedure.

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor. Fijne vakantie!

U koopt een woning. Vervolgens blijkt het woonoppervlak veel kleiner dan in de advertentie van de makelaar op Funda. Vraag: is de makelaar aansprakelijk voor de door u geleden schade?
Een dergelijke kwestie speelt in een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag.

Rechtbank
De rechtbank heeft de vordering van de koper tot betaling van een schadevergoeding afgewezen. Volgens de rechtbank was de verkoopinformatie over het woonoppervlak op Funda slechts een indicatie. De koper kon daar geen rechten aan ontlenen. Bovendien had de makelaar zijn aansprakelijkheid voor fouten uitgesloten. De makelaar was daarom niet aansprakelijk.

Gerechtshof
Het gerechtshof is het daarmee niet eens. Volgens het gerechtshof is een makelaar aansprakelijk wanneer hij niet zorgvuldig genoeg handelt. Daarvan kan onder meer sprake zijn wanneer de makelaar onjuiste of misleidende informatie aan de koper verstrekt. Dit geldt vooral als het gaat om eigenschappen die voor de koper van groot belang zijn, zoals het woonoppervlak.

In deze kwestie was bovendien sprake van een NVM-makelaar. Een NVM-makelaar is verplicht bij het opmeten van de woning de NVM-meetinstructie te volgen. De meetinstructie heeft als doel de belangen van de aspirant-koper te beschermen. De koper mocht dus van de informatie op Funda uitgaan. De makelaar wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de koper.

Tot slot
Heeft u zelf een geschil met uw makelaar? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Bij een juridisch geschil lijkt de gang naar de rechter vaak onvermijdelijk. Toch worden veel geschillen beëindigd zonder dat het tot een vonnis van een rechter komt. Ter voorkoming van een procedure (of ter beëindiging daarvan) sluiten partijen geregeld een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Daarin spreken partijen af hoe zij het geschil beëindigen. Dat bespaart een veelal lange en kostbare juridische procedure.

Toch komt het geregeld voor dat partijen alsnog gaan procederen. Niet meer over het daadwerkelijke geschil, maar over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zoals recentelijk bij het Gerechtshof Den Haag in een belastingzaak tussen de Staat en Partij X

Lees meer

Sinds 1 mei jl. is Jannick advocaat bij AVIO advocaten. Hij is zijn carrière begonnen in Groningen bij één van de grotere advocatenkantoren van Nederland. Vervolgens is hij enkele jaren advocaat geweest bij een kantoor in Zwolle waarna hij de overstap heeft gemaakt om het team van AVIO te komen versterken. Bij AVIO advocaten zal hij zich met name bezig houden op het gebied van het Ondernemingsrecht en het Insolventierecht.

Zijn studietijd heeft hij doorgebracht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) waar hij Nederlands recht heeft gestudeerd. Daar heeft hij ook Internationale Betrekkingen gestudeerd. Vanwege zijn interesse in de Duitse taal en Duitsland en de EU heeft hij Duitslandstudies gevolgd aan de universiteiten van Nijmegen en Münster.

Door zijn interesse voor Duitsland en de EU beheerst hij de Duitse taal goed en kunnen cliënten ook met zaken met een Duitse of Internationale component bij hem terecht. Datzelfde geldt ook voor zaken op het gebied van privacywetgeving, kort gezegd de AVG.

Mocht u dus met vragen over het Ondernemingsrecht of Insolventierecht zitten, schroom dan niet om contact met Jannick op te nemen. Hij staat u graag met raad en daad bij.

Wij zijn altijd bereid om voor onze relaties bijeenkomsten te organiseren, zo ook over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst in Schijndel op 13 mei 2019 in de namiddag. Zie onderstaande uitnodiging.

Mocht u interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, laat het dan even weten. U kunt zich opgeven door ons te bellen (055-3681630) of door een mail te sturen aan het adres: rooding@avioadvocaten.nl.

De wet Arbeidsmarkt in Balans komt er aan. Het kan bijna niet anders of deze wet gaat ook door de Eerste Kamer worden aangenomen en wordt dan van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Die datum lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt en daarnaast is het goed om op sommige onderdelen alvast voorbereidingen te treffen in de praktijk.

Wat gaat er onder meer veranderen?

Er komt in ieder geval een nieuwe ontslaggrond bij. Die ontslaggrond mag vanaf 1 januari 2020 zijn een combinatie van andere ontslaggronden die wij al kennen, mits het maar niet is de ontslaggrond die je gebruikt als iemand twee jaar onafgebroken ziek is, of als er sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De andere ontslaggronden mag je dus combineren. Zo’n combinatie maakt het makkelijker om een arbeidsovereenkomst te beëindigen in de praktijk.

Weet wel dat als je gebruik gaat maken van zo’n combinatie van ontslaggronden, de kans bestaat dat de kantonrechter dan een hogere transitievergoeding aan het betrokken personeelslid toekent. De kantonrechter kan de transitievergoeding dan verhogen tot en met maximaal een half keer die transitievergoeding. Uiteindelijk kun je dan maximaal uitkomen op 1,5 maal de huidige transitievergoeding. Hoe hoog de transitievergoeding uiteindelijk wordt, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Hiermee is een van de aankomende wijzigingen voor de praktijk geschetst. Er zijn er veel meer. Wil je daarover meer weten, wij vertellen daarover meer tijdens onze seminars die wij houden op 28 maart en 3 april aanstaande of neem contact op met Richard Geurts

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werpt zijn schaduwen vooruit. Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de WAB grote veranderingen met zich brengt met ingang van 1 januari 2020 voor werkgevers en werknemers.
Denk aan:
– de nieuwe Ketenregeling
– andere eisen die worden gesteld aan een Oproepovereenkomst;
– de nieuwe definitie van Payrolling;
– premie WW die gaat veranderen;
– nieuwe combinatie ontslaggrond; en
– andere rekenmethodiek voor vaststelling van de transitievergoeding.

Daarnaast speelt dan nog voor kleine werkgevers een wijziging in de loonbetaling bij ziekte. Voor alle werkgevers geldt dat zij in 2020 de betaalde transitievergoeding kunnen claimen bij een fonds als die transitievergoeding is betaald na beëindiging van het dienstverband wegens twee jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid.
Hiermee is een opsomming gegeven van wijzigingen in het arbeidsrecht die u niet mag en die u ook niet kunt missen voor uw praktijk. Weet daarbij ook dat deze wetswijzigingen niet eerst pas per 1 januari 2020 hun uitwerking hebben, maar ook nu al kan en moet er op die wijzigingen worden geanticipeerd door te handelen.
Stil zitten is geen optie!

Stil zitten doet AVIO advocaten ook niet. Wij informeren u graag over de bewegingen in het arbeidsrecht.

Daarom houdt AVIO advocaten twee seminars over dit betreffende onderwerp. Wij zullen op 28 maart en 3 april 2019 onze klanten en relaties bijspijkeren over deze wetswijzigingen.
Mocht u geinteresseerd zijn meld u zich dan aan bij Maureen Rooding (rooding@avioadvocaten.nl) of kijk voor meer informatie op onze website.

Social Media en Arbeidsrecht zijn de laatste tijd weer veel in het nieuws.

Meest recent was dit het geval na het Stint-ongeval in Oss, waarna een Haagse schooljuf zich op Facebook in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over een door haar opgelopen vertraging door dit ongeluk. Haar bericht geplaatst op Facebook werd door haar werkgever zodanig als schokkend ervaren dat deze dame haar baan verloor.

Enige tijd geleden is dit ook gebeurd bij een medewerker van Blokker, die zijn werkgever een “hoerenbedrijf” had genoemd. Ook dit stukje tekst op Facebook had dus grote gevolgen voor deze werknemer, nu deze werknemer zijn baan daardoor verloor. Lees meer

Het particuliere gebruik van houtkachels, open haarden, inzetkachels en vuurkorven heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Ze worden niet alleen gebruikt voor het verwarmen van woningen, maar ook ter verhoging van de sfeer en voor recreatief gebruik. Omwonenden zijn hier vaak minder gelukkig mee. Zij ervaren vooral overlast: het stoken van hout kan namelijk geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag opleveren.

Dat de toename van het stoken van hout niet iedereen tevreden stemt, is te merken aan het ontstaan van initiatieven zoals het Platform Houtrook en Gezondheid, Stichting Houtrookvrij en Houtrook.nl, aan Kamervragen, discussies op social media, en de rechtspraak. Evenals voorgaande jaren heeft de bestuursrechter zich ook dit jaar diverse keren gebogen over de vraag of het gebruik van houtkachels leidt tot voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook of stank waartegen door bestuursorganen handhavend dient te worden opgetreden. Lees meer