Dat begrippen uit het omgevingsrecht nog wel eens aan duidelijkheid te wensen overlaten en daardoor ruimte kunnen bieden voor het uitvechten van een langslepend burenconflict, blijkt bijvoorbeeld uit de procedure die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 20 september 2017.

In deze procedure staat de vraag centraal of de vogelverschrikkers van een Rhedense fruitkweker als ‘bouwwerk’ in de zin van art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, Wabo zijn aan te merken. Eerder oordeelde de Rechtbank Gelderland dat dat inderdaad het geval is. De Afdeling bestuursrechtspraak denkt daar echter anders over en legt in haar uitspraak nog eens uit wat eigenlijk onder het begrip bouwwerk moet worden verstaan. Omdat de Afdeling tot de conclusie komt dat de vogelverschrikkers geen bouwwerk zijn, zijn zij ook niet in strijd met art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, Wabo gebouwd. Naar het oordeel van de Afdeling was het College van B&W van Rheden dan ook niet bevoegd om handhavend tegen de kweker op te treden.

Lees meer

Deze tekst wordt nogal eens gebruikt door een werkgever om een werknemer ontslag op staande voet te verlenen. Uitspraken van rechters laten zien dat dit in de afgelopen periode vaak is gebeurd. Ook laten die uitspraken van rechters zien dat het nog wel eens mis gaat en het ontslag op staande voet niet in stand blijft. Dit heeft voor een werkgever natuurlijk hele vervelende gevolgen.

Allereerst: indien u als werkgever overweegt een ontslag op staande voet te verlenen, handel dan niet uit emotie. Denk eerst goed na en laat u adviseren of er voldoende reden is om ontslag op staande voet te verlenen.

Lees meer

Wellicht bent u het wel eens tegengekomen in de Stedendriehoek of op de gemeentelijke website: het overzicht met gemeentelijke bekendmakingen. Hierin staan onder andere de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen en de ter inzage gelegde en vastgestelde bestemmingsplannen gepubliceerd.

Deze bekendmakingen vormen een goede aanleiding om ook eens te kijken naar uw eigen planologische situatie. Het is namelijk mogelijk dat zo’n omgevingsvergunning of bestemmingsplan invloed heeft op uw (woon)omgeving of op uw perceel.

Lees meer

Het zal bij velen deze week in de agenda staan: de kerstborrel.

Het jaar wordt afgesloten en in de komende periode is een ieder een aantal dagen vrij, zo niet langer. Vele feestdagen staan op de agenda met gezelligheid en de nodige eet- en drinkactiviteiten in het verschiet. Allemaal leuk en goed om daar aan te denken en ook naar uit te kijken.

Lees meer

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Bertina de Leeuw, 27 jaar en sinds 1 september jl. ben ik als secretaresse werkzaam bij AVIO advocaten.

Je kan mij omschrijven als een echte doorzetter, vriendelijk en proactief. Naast mijn opleiding HBO-Rechten en diverse cursussen, heb ik vele jaren werkervaring als (juridisch) incassomedewerkster bij diverse deurwaarderskantoren opgebouwd. Door mijn kennis en ervaring kan ik de juiste ondersteuning bieden binnen AVIO advocaten. Ook sta ik in directe verbinding met de advocaten, wat mij het ideale eerste aanspreekpunt voor nieuwe cliënten maakt.

 

Iets meer dan een maand geleden maakte ik de overstap naar AVIO Advocaten. Bepakt en bezakt met dossiers van cliënten stond ik hier voor de deur. Inmiddels weet ik steeds beter mijn weg te vinden en voel ik mij hier al aardig thuis.

Ongeveer tien jaar geleden ben ik gestart in het vak van bewindvoerder. Eerst als assistent en in 2012 werd ik als erkend bewindvoerder opgenomen in het bewindvoeringsregister. Nu word ik door de rechtbank Gelderland regelmatig benoemd tot bewindvoerder WSNP. Een bijzondere rol, omdat ik mensen met schulden, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, de kans kan geven om het leven weer met een schone lei te hervatten. Los van schuldeisers en met een positieve blik op hun toekomst. Dat is mijn doel.

Maar er is meer dan werk… Na mijn werkdag bij AVIO ben ik regelmatig te vinden langs de lijn van het voetbalveld of ren ik rondje door de uiterwaarden. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in een mooi dorp bij Deventer waar wij ons helemaal thuis voelen.

 

Aangenaam kennis met u te maken! Mijn naam is Bernice van Zoelen en sinds 1 september ben ik als juridisch medewerkster werkzaam bij AVIO advocaten.

Bij AVIO advocaten houd ik mij binnen de vastgoedpraktijk onder andere bezig met juridisch onderzoek en advieswerkzaamheden. Hoewel de focus daarbij ligt op het gebied van het algemene bestuursrecht en het Omgevingsrecht, houd ik mij ook bezig met vraagstukken op het gebied van het contractenrecht.

Wat mij zo fascineert aan het recht, is dat het onlosmakelijk is verbonden met ons dagelijks leven. Het bestuursrecht is voor mij het rechtsgebied waarin dat – bijvoorbeeld door middel van de gemeentelijke bekendmakingen – bij uitstek tot uitdrukking komt. Daarom is het altijd belangrijk deze bekendmakingen goed in de gaten te houden. Want of het nu gaat om het ter inzage leggen van een bestemmingsplan of om het verlenen van een omgevingsvergunning, de handelingen van het bestuursorgaan kunnen van wezenlijke invloed zijn op uw woon- en leefsituatie.

Mocht u vragen hebben over dergelijke ontwikkelingen in uw omgeving of hebt u andere juridische vragen op het gebied van het bestuursrecht of het contractenrecht, dan bent u uiteraard van harte welkom op ons mooie kantoor voor een op maat gesneden advies.

Heel Nederland heeft er lang op gewacht en eindelijk is het dan zover: wij hebben een regeerakkoord. Daarover is tussen verschillende personen/partijen op verschillende locaties langdurig gesproken en onderhandeld. Uiteindelijk is daar een pakket aan plannen uit voortgevloeid voor de komende ruim drie jaren.

Lees meer


Deze zomer heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante uitspraak over het vertrouwensbeginsel gewezen. In deze procedure stond onder andere de vraag centraal of het College van B&W van de gemeente Overbetuwe in redelijkheid gebruik heeft mogen maken van zijn bevoegdheid handhavend op te treden tegen de door appellant in 1998 zonder omgevingsvergunning gerealiseerde paardenbak. De Afdeling oordeelt dat het college daar geen gebruik van heeft mogen maken omdat bijna 20 jaar eerder namens het college bij appellant het vertrouwen was gewekt dat voor de paardenbak geen vergunning was vereist.

Casus
Appellant heeft op zijn perceel zonder vergunning een paardenbak aangelegd en een schuur gebouwd. In de paardenbak geeft appellant maandelijks aan een groot aantal kinderen rijles. De paarden en pony’s die ten behoeve van de rijlessen worden gehouden worden in de schuur gestald. Op enig moment hebben buren van appellant het College van B&W van Overbetuwe verzocht handhavend op te treden tegen de activiteiten die appellant in strijd met het bestemmingsplan uitvoert. Het college heeft vervolgens appellant gelast om de aanwezige paardenbak en de schuur te verwijderen omdat daarvoor geen omgevingsvergunning is verleend en legalisering van deze bouwwerken niet mogelijk is. Daarnaast heeft het college appellant gelast de bedrijfsmatige activiteiten te staken. Lees meer

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft sedert 2015 een aantal nieuwe regels opgeleverd voor werkgevers.

Één van die regels houdt in dat de werkgever in ieder geval één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of hij met die werknemer verder wil gaan of niet. Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan is die werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Deze regel bestaat al enige tijd en is ook al herhaald door werkgevers niet nageleefd, hetgeen heeft geleid tot het moeten betalen van een bedrag door de werkgever aan de werknemer.
Lees meer