In een recent arrest oordeelt het gerechtshof in Den Bosch dat het gedrag van de huurder leidt tot het einde van de huurovereenkomst.

Wat was er aan de hand?

Tussen de huurder en de verhuurder heeft in 2015 een procedure plaatsgevonden. In die procedure gaat het over gebreken aan de woning. De huurder vordert dat de verhuurder de gebreken verhelpt. Die vordering is door de kantonrechter afgewezen. Toch blijft de huurder klagen. Daarbij worden medewerkers van de verhuurder bedreigd en beledigd. De huurder blijft daarmee doorgaan, zelfs na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn. Ook komen bij de verhuurder meldingen binnen over overlast veroorzaakt door diezelfde huurder. Voor de verhuurder is de maat vol: in een nieuwe procedure wordt ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd.

Oordeel gerechtshof

In hoger beroep overweegt het gerechtshof dat alleen een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding van de huurovereenkomst. De vraag of ontbinding in het concrete geval gerechtvaardigd is, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Het gerechtshof oordeelt in dit geval dat het belang van de huurder bij het huren van woonruimte niet opweegt tegen het belang van de verhuurder bij het zorgen voor een veilig werkklimaat voor haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden en bij het beschermen van het ongestoord woongenot van haar andere huurders. Ontbinding van de huurovereenkomst is gerechtvaardigd. Het gerechtshof komt daarmee tot het zelfde oordeel als de kantonrechter.

Tot slot

Heeft u problemen met uw huurder, uw verhuurder of heeft u een andere vraag over het huurrecht?
Neem contact met ons op!