De landelijke groei in Wsnp benoemingen is bij het afsluiten van de maand april 2012 tot stilstand gekomen, alhoewel er sprake is van regionale verschillen is dit een merkwaardige ontwikkeling omdat deze haaks staat op het verwachtingspatroon.

Ook de Raad voor Rechtsbijstand blijkt niet bekend met de oorzaak, een beperkte informatie-ronde langs rechtbanken heeft de Raad geleerd dat men toelatingsverzoeken niet strenger beoordeelt.

Een verklaring zou kunnen zijn dat de doorlooptijd van het minnelijk traject stijgt of een strengere controle aan de poort aldaar, gegevens daarover zijn echter niet bekend.

De conclusie is voorlopig dat het nog alle kanten op kan, zowel met daling als stijging dient rekening te worden gehouden.