Aangenaam! Mijn naam is Ruben Terrahe, geboren in 1982. Advocaat sinds begin 2005, sinds 1 september 2016 werkzaam bij AVIO advocaten. Arbeidsrecht is het rechtsgebied waar ik me op heb toegelegd. In 2009 heb ik hiervoor de Grotius specialisatieopleiding met succes gevolgd. Werk houdt velen van u bezig, en vaak ook voor een groot aantal […]

Het is al decennialang een gewoonte op vele basisscholen; de jaarlijkse schoolfoto’s. Niet alle ouders zitten erop te wachten dat hun kind thuiskomt met een stapeltje van die foto’s. Vaak wordt hen dan ook de keuze geboden om de foto’s te kopen. Zijn ze geïnteresseerd, dan dient er binnen een bepaalde termijn te worden betaald. […]

Op 19 mei jl. vond in City Lounge Apeldoorn de Huurrecht Lunch plaats. Met 15 personen namen we plaats in het Wijnlokaal, te midden van de exclusieve private wijnkelders. Tijdens deze door AVIO advocaten georganiseerde bijeenkomst, lieten de deelnemers – allen actief in het commercieel vastgoed – zich bijpraten over het commercieel huurrecht: bedrijfsruimte, winkelruimte, […]

Mijn naam is Erik Duinkerke (1987) en sinds 1 april ben ik als advocaat werkzaam bij AVIO advocaten. De eerste drie jaar van mijn carrière heb ik, tevens als advocaat, gewerkt bij een groot landelijk advocatenkantoor. In die functie heb ik me met name beziggehouden met het adviseren van en procederen voor (inter-)nationaal opererende ondernemingen […]

Annemarie van Woudenberg is per 1 maart 2016 bij ons kantoor vertrokken. Zij heeft ervoor gekozen om haar carriére voort te zetten in Nijmegen. Wij zullen haar zeker missen maar wensen haar uiteraard alle goeds toe voor de toekomst. Per 1 april a.s. zal ons team in Apeldoorn worden versterkt met een nieuwe advocaat. Nadere […]

Normaliter procederen advocaten voor rekening en risico van hun cliënten. Wordt de procedure verloren dan draait in beginsel de cliënt als procespartij op voor de (proces)kosten van zijn wederpartij. Mocht de advocaat een beroepsfout hebben begaan welke heeft geleid tot het verlies van de procedure dan heeft de cliënt wellicht een vordering op de advocaat […]

Werkgevers moeten niet gaan vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet en ook moeten werkgevers niet gaan vaststellen of een werknemer al dan niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Over dit soort zaken moet een beslissing worden genomen door een persoon met een medische deskundigheid, zijnde in de meeste gevallen de bedrijfsarts dan wel […]