Een slapend dienstverband is een dienstverband waaraan door de werknemer geen invulling meer kan worden gegeven door arbeidsongeschiktheid die twee jaar of langer duurt. De vraag is of een slapend dienstverband door de werkgever op voorstel van de werknemer moet worden beëindigd?   De Hoge Raad heeft zich hierover op 8 november 2019 uitgesproken en […]

De laatste tijd is er veel te doen over slapende dienstverbanden en het eventuele recht van de werknemer op de transitievergoeding (een ontslagvergoeding). In recente uitspraken van de Rechtbank Gelderland en de rechtbank Den Haag oordeelde de rechter dat het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst en het niet-betalen van de transitievergoeding in die […]

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is u allen ongetwijfeld bekend en laat duidelijk zijn, de WAB treedt niet in werking in 2019 maar per 1 januari 2020. Ook dat wist u ongetwijfeld al. De WAB werpt echter zijn schaduwen al wel terug over 2019 nu bepaalde onderdelen van de WAB in dit jaar 2019 […]

Bij een juridisch geschil lijkt de gang naar de rechter vaak onvermijdelijk. Toch worden veel geschillen beëindigd zonder dat het tot een vonnis van een rechter komt. Ter voorkoming van een procedure (of ter beëindiging daarvan) sluiten partijen geregeld een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Daarin spreken partijen af hoe zij het geschil beëindigen. Dat bespaart een veelal […]

Wij zijn altijd bereid om voor onze relaties bijeenkomsten te organiseren, zo ook over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst in Schijndel op 13 mei 2019 in de namiddag. Zie onderstaande uitnodiging. Mocht u interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, laat het dan even weten. U kunt zich opgeven […]

De wet Arbeidsmarkt in Balans komt er aan. Het kan bijna niet anders of deze wet gaat ook door de Eerste Kamer worden aangenomen en wordt dan van toepassing met ingang van 1 januari 2020. Die datum lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt en daarnaast is het goed om […]

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werpt zijn schaduwen vooruit. Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de WAB grote veranderingen met zich brengt met ingang van 1 januari 2020 voor werkgevers en werknemers. Denk aan: – de nieuwe Ketenregeling – andere eisen die worden gesteld aan een Oproepovereenkomst; – de nieuwe definitie van Payrolling; – premie […]

Social Media en Arbeidsrecht zijn de laatste tijd weer veel in het nieuws. Meest recent was dit het geval na het Stint-ongeval in Oss, waarna een Haagse schooljuf zich op Facebook in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over een door haar opgelopen vertraging door dit ongeluk. Haar bericht geplaatst op Facebook werd door haar werkgever zodanig als schokkend ervaren […]

Deze tekst wordt nogal eens gebruikt door een werkgever om een werknemer ontslag op staande voet te verlenen. Uitspraken van rechters laten zien dat dit in de afgelopen periode vaak is gebeurd. Ook laten die uitspraken van rechters zien dat het nog wel eens mis gaat en het ontslag op staande voet niet in stand […]