Heel Nederland heeft er lang op gewacht en eindelijk is het dan zover: wij hebben een regeerakkoord. Daarover is tussen verschillende personen/partijen op verschillende locaties langdurig gesproken en onderhandeld. Uiteindelijk is daar een pakket aan plannen uit voortgevloeid voor de komende ruim drie jaren.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft sedert 2015 een aantal nieuwe regels opgeleverd voor werkgevers. Één van die regels houdt in dat de werkgever in ieder geval één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of hij met die werknemer verder wil gaan of niet. Doet […]

Ze zijn als water en vuur: overgang van onderneming en de prepack. In de blauwe hoek een arbeidsrechtelijk begrip, in de rode een typisch faillissementsonderwerp. Een te verwachten uitspraak van het Hof van Justitie lijkt wat meer spelregels voor deze kemphanen te gaan brengen. Eerst een korte uitleg van de termen overgang van onderneming (OVO) […]

Claim vakantiedagen moet uiterlijk woensdag 23 november 2016 worden ingediend. Indien u als werknemer vóór 1 januari 2012 arbeidsongeschikt bent geweest, en inmiddels bent ontslagen, heeft u mogelijk te weinig vakantiedagen opgebouwd en uitgekeerd gekregen. Per 1 januari 2012 is namelijk wettelijk geregeld dat zieke werknemers over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwen. Dit […]

Nagenoeg elke dag staat er wel in de krant vermeld een overval. Die overvallen lijken zich ook steeds meer te verplaatsen naar winkels en bedrijven. Ook dat is inmiddels niet ongewoon meer en daarover is dan ook het een en ander terug te vinden in de rechtspraak.

In het afgelopen jaar is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Onder meer is de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. Die laatste vergoeding is aanzienlijk lager dan de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule. Dat is een ieder inmiddels wel bekend. Naast de transitievergoeding kan een werknemer nu […]