Een restaurant heeft een mevrouw in dienst als Medewerker Bediening. Corona doet zijn intrede, het restaurant sluit en gaat over tot het verzorgen van maaltijden die kunnen worden afgehaald dan wel worden bezorgd. Een veel voorkomende situatie in de praktijk van restaurants in deze tijd. Deze werkneemster weigert de haar aangeboden werkzaamheden uit te […]

Corona laat zich ook steeds meer gelden in de rechtspraak. Het niet dragen van een mondkapje tijdens de uitvoering van werkzaamheden heeft ertoe geleid dat het een werkgever door de rechter werd toegestaan betaling van loon op te schorten en een werknemer niet meer toe te laten tot het werk.     Casus Het ging […]

Mogelijk heeft u er in de afgelopen week al over gelezen want er is al de nodige aandacht besteed aan een baanbrekende beslissing van de Hoge Raad van 6 november 2020. Waar gaat het in deze om? Er is al veel gediscussieerd en ook geprocedeerd over de vraag of een bepaalde overeenkomst een arbeidsovereenkomst is […]

In deze tijd houdt Corona ons allen bezig. Echter, daarnaast gaan andere zaken zeker nog wel gewoon door. Eén van die zaken die in mijn praktijk regelmatig terugkeert en tot vragen leidt betreft de uitleg van het ontslagverbod bij ziekte. Dit ontslagverbod bij ziekte is opgenomen in de wet. Dit ontslagverbod zegt dat een werkgever […]

Een slapend dienstverband is een dienstverband waaraan door de werknemer geen invulling meer kan worden gegeven door arbeidsongeschiktheid die twee jaar of langer duurt. De vraag is of een slapend dienstverband door de werkgever op voorstel van de werknemer moet worden beëindigd?   De Hoge Raad heeft zich hierover op 8 november 2019 uitgesproken en […]

De laatste tijd is er veel te doen over slapende dienstverbanden en het eventuele recht van de werknemer op de transitievergoeding (een ontslagvergoeding). In recente uitspraken van de Rechtbank Gelderland en de rechtbank Den Haag oordeelde de rechter dat het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst en het niet-betalen van de transitievergoeding in die […]

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is u allen ongetwijfeld bekend en laat duidelijk zijn, de WAB treedt niet in werking in 2019 maar per 1 januari 2020. Ook dat wist u ongetwijfeld al. De WAB werpt echter zijn schaduwen al wel terug over 2019 nu bepaalde onderdelen van de WAB in dit jaar 2019 […]

Bij een juridisch geschil lijkt de gang naar de rechter vaak onvermijdelijk. Toch worden veel geschillen beëindigd zonder dat het tot een vonnis van een rechter komt. Ter voorkoming van een procedure (of ter beëindiging daarvan) sluiten partijen geregeld een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Daarin spreken partijen af hoe zij het geschil beëindigen. Dat bespaart een veelal […]