Wij zijn altijd bereid om voor onze relaties bijeenkomsten te organiseren, zo ook over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst in Schijndel op 13 mei 2019 in de namiddag. Zie onderstaande uitnodiging. Mocht u interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, laat het dan even weten. U kunt zich opgeven […]

De wet Arbeidsmarkt in Balans komt er aan. Het kan bijna niet anders of deze wet gaat ook door de Eerste Kamer worden aangenomen en wordt dan van toepassing met ingang van 1 januari 2020. Die datum lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt en daarnaast is het goed om […]

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werpt zijn schaduwen vooruit. Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de WAB grote veranderingen met zich brengt met ingang van 1 januari 2020 voor werkgevers en werknemers. Denk aan: – de nieuwe Ketenregeling – andere eisen die worden gesteld aan een Oproepovereenkomst; – de nieuwe definitie van Payrolling; – premie […]

Social Media en Arbeidsrecht zijn de laatste tijd weer veel in het nieuws. Meest recent was dit het geval na het Stint-ongeval in Oss, waarna een Haagse schooljuf zich op Facebook in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over een door haar opgelopen vertraging door dit ongeluk. Haar bericht geplaatst op Facebook werd door haar werkgever zodanig als schokkend ervaren […]

Deze tekst wordt nogal eens gebruikt door een werkgever om een werknemer ontslag op staande voet te verlenen. Uitspraken van rechters laten zien dat dit in de afgelopen periode vaak is gebeurd. Ook laten die uitspraken van rechters zien dat het nog wel eens mis gaat en het ontslag op staande voet niet in stand […]

Het zal bij velen deze week in de agenda staan: de kerstborrel. Het jaar wordt afgesloten en in de komende periode is een ieder een aantal dagen vrij, zo niet langer. Vele feestdagen staan op de agenda met gezelligheid en de nodige eet- en drinkactiviteiten in het verschiet. Allemaal leuk en goed om daar aan […]

Heel Nederland heeft er lang op gewacht en eindelijk is het dan zover: wij hebben een regeerakkoord. Daarover is tussen verschillende personen/partijen op verschillende locaties langdurig gesproken en onderhandeld. Uiteindelijk is daar een pakket aan plannen uit voortgevloeid voor de komende ruim drie jaren.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft sedert 2015 een aantal nieuwe regels opgeleverd voor werkgevers. Één van die regels houdt in dat de werkgever in ieder geval één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of hij met die werknemer verder wil gaan of niet. Doet […]