Ze zijn als water en vuur: overgang van onderneming en de prepack. In de blauwe hoek een arbeidsrechtelijk begrip, in de rode een typisch faillissementsonderwerp. Een te verwachten uitspraak van het Hof van Justitie lijkt wat meer spelregels voor deze kemphanen te gaan brengen. Eerst een korte uitleg van de termen overgang van onderneming (OVO) […]

Claim vakantiedagen moet uiterlijk woensdag 23 november 2016 worden ingediend. Indien u als werknemer vóór 1 januari 2012 arbeidsongeschikt bent geweest, en inmiddels bent ontslagen, heeft u mogelijk te weinig vakantiedagen opgebouwd en uitgekeerd gekregen. Per 1 januari 2012 is namelijk wettelijk geregeld dat zieke werknemers over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwen. Dit […]

Nagenoeg elke dag staat er wel in de krant vermeld een overval. Die overvallen lijken zich ook steeds meer te verplaatsen naar winkels en bedrijven. Ook dat is inmiddels niet ongewoon meer en daarover is dan ook het een en ander terug te vinden in de rechtspraak.

In het afgelopen jaar is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Onder meer is de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. Die laatste vergoeding is aanzienlijk lager dan de vergoeding berekend op grond van de kantonrechtersformule. Dat is een ieder inmiddels wel bekend. Naast de transitievergoeding kan een werknemer nu […]

Een werknemer is als therapeut in dienst bij een afkickkliniek en verleent in die hoedanigheid nazorg aan cliënten van de afkickkliniek die op dat moment – wegens verslavingsproblemen – al intensief zijn behandeld. Een voormalig cliënte van de werknemer stuurt hem een sms met de vraag of hij een kopje koffie met haar wil gaan […]

Wanneer het dienstverband van een werknemer eindigt en het dienstverband van die werknemer twee jaar of langer heeft geduurd, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of op initiatief van de werkgever niet wordt voorgezet. De werkgever dient ook een transitievergoeding te betalen wanneer […]

In het arbeidsrecht is er veel veranderd sinds in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd. Over de inhoudelijke wijzigingen bent u inmiddels ongetwijfeld geïnformeerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen in regels geldt dat ook kantonrechters sinds de invoering van de WWZ anders omgaan met ontbindingsverzoeken. Voor de WWZ en de invoering daarvan werd […]