De pre-pack is een methode waarbij vóór faillissement, in stilte, de verkoop van de activa van de onderneming wordt voorbereid. De onderneming doet dit in overleg met de belangrijkste zekerheidsgerechtigden, onder het oog van de toekomstige curator. Na het uitspreken van het faillissement kan de curator geruisloos direct een doorstart bewerkstelligen via een activatransactie. Dit […]

Het aantal instroomzaken in de WSNP is in 2011 al met ruim één derde gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. Vooral in het laatste kwartaal van het jaar neemt het aantal WSNP verzoeken toe. Een stijging van 50% WSNP instroomzaken in het jaar 2011 ten opzichte van 2010 is dan ook nog niet onwaarschijnlijk. […]

Het uitspreken van een faillissement is niet altijd de finale oplossing die er vaak aan wordt toegedicht. Waar een gefailleerde vennootschap na beëindiging van het faillissement ophoudt te bestaan en daarmee een einde komt aan de activiteiten die hebben geleid tot het faillissement zal de natuurlijke persoon ook na het faillissement zijn of haar economische […]

Bijna iedere week wordt er wel in een of andere krant aandacht besteed aan de toename van het aantal mensen dat problematische schulden heeft. De toeloop naar Gemeentelijke Kredietbanken en Stadsbanken is zo groot dat een deel van deze instanties het aantal verzoeken tot schuldhulpverlening niet aankan en er lange wachtlijsten ontstaan. Door deze wachtlijsten […]

In het tweede kwartaal van 2010 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 1.568 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken); in het derde kwartaal van 2010 waren dat er 1.475. In het tweede kwartaal bedraagt het gemiddeld aantal faillissementen per maand 523; in het derde kwartaal 492. In oktober en november […]

Ten behoeve van de incassopraktijk wint het middel van de faillissementsaanvraag tegenwoordig steeds meer aan populariteit. Voordelen van de faillissementsaanvraag boven een reguliere dagvaardingsprocedure zijn dat deze procedure vele malen sneller verloopt en doorgaans ook veel goedkoper uitvalt. Het middel zal doorgaans ingezet worden in geval van geld vorderingen waarvan op voorhand wel vaststaat dat […]

In 2009 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 6.995 faillissementen uitgesproken van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken); 82% meer dan in 2008. In het eerste kwartaal van 2010 zijn volgens de cijfers van het CBS 1.696 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken), in het eerste kwartaal van 2009 waren dat […]

In het kader van de afwikkeling van faillissementen komt het met enige regelmaat voor dat belanghebbende partijen zoals crediteuren of juist bestuurders van de failliete vennootschap aan de curator vragen om opgave te doen van de hoogte van het boedeltekort. De vraag die zich nadien kan voordoen is in hoeverre de curator jegens een dergelijke […]

Mevrouw A (36 jaar) heeft altijd hard gewerkt. Zij is niet koopverslaafd, heeft geen drankprobleem en ook geen torenhoge hypotheek. Ze heeft wel een schuld van ruim € 92.000. Haar probleem is dat ze na een mooie carrière in het bedrijfsleven voor zichzelf begon. Ze nam die stap vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis […]

In de wet zijn bepalingen opgenomen die de kopers van woningen beogen te beschermen. In de eerste plaats geldt een schriftelijkheidsvereiste: de koop van een tot bewoning bestemde onroerend zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. De […]