Die vraag speelde onlangs bij de rechtbank in Den Bosch. Waar ging het over? Een Duitse financieringsmaatschappij, FFS, heeft aan een Duits bedrijf, TVM, een Ferrari, type F12 Berlinetta, verkocht. Persoon X heeft zich borg gesteld voor de maandelijkse afbetaling aan FFS. Afgesproken is dat FFS eigenaar van de Ferrari blijft totdat de Ferrari door […]

Wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is bij onze relaties over de AVG en krijgen daarover veel vragen. Door Easy office Online B.V./René Metz is Ingrid Willems als AVG-specialist gevraagd om tezamen met Feddo Hartelust, Gecertificeerd Risk Management Consultant, antwoord op deze vragen te geven. Hun advies tijdens het inloopspreekuur is geheel kosteloos! Voor meer informatie kunt […]

Het is scherper en nog duidelijker vormgegeven! Hebt u een of meer klanten die hun facturen niet betalen? Wilt u inning van deze facturen uit handen geven en tegelijk een duidelijk overzicht van de kosten daarvan zonder onaangename verrassingen? Dan staan wij voor u klaar. Een succesvolle inning van uw vorderingen kan al vanaf enkele […]

‘GEHEIME’ PARTIJWISSELING WORDT GESANCTIONEERD Partijen in een gerechtelijke procedure dienen klare wijn te schenken: alle feiten die van belang zijn voor de beslissing van de rechter moeten volledig en naar waarheid worden aangevoerd. Doe je dat niet, dan kan de rechter daaraan de gevolgen verbinden die hij passend acht (artikel 21 Rv). Een arrest van […]

Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden, mag van de Rechtbank Den Haag voorlopig niet verder met de verbouwing van het interieur van het museum. De rechtbank vindt dat interieur zo uniek dat het wordt beschermd op grond van het auteursrecht. Vorig jaar was het, mede dankzij Freek Vonk, mogelijk dat ‘Trix’, het (bijna) complete skelet […]

  Dat je in landen als Thailand en China veel nagemaakte producten kunt kopen, is geen nieuws meer. De producten zijn meestal niet van echt te onderscheiden, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Het imago van een bedrijf wordt onder meer gevormd door de producten die het heeft ontwikkeld. Het kan dan ook […]

Bestuurders opgelet: het tenuitvoerleggen (of: ‘executeren’) van een vonnis waartegen nog hoger beroep openstaat, kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Dit volgt uit een recent kortgedingvonnis van de rechtbank Noord-Nederland. Bij dit vonnis kunnen wel enkele kanttekeningen worden gemaakt.

Het is al decennialang een gewoonte op vele basisscholen; de jaarlijkse schoolfoto’s. Niet alle ouders zitten erop te wachten dat hun kind thuiskomt met een stapeltje van die foto’s. Vaak wordt hen dan ook de keuze geboden om de foto’s te kopen. Zijn ze geïnteresseerd, dan dient er binnen een bepaalde termijn te worden betaald. […]

Van je personeel moet je het maar hebben. Een oud-werknemer van de failliete vennootschap Inter Confex wordt door de curator aansprakelijk gesteld vanwege – onder meer – het ‘doorlinken’ van de website en e-mails van dat bedrijf aan zijn eigen eenmanszaak. Eén van de vorderingen lijkt succes te hebben; de rechter is namelijk van oordeel […]

Een commanditaire vennootschap is een vof, waarbij één of meer vennoten geen beheerstaken verrichten, maar slechts een financiële inbreng hebben. Deze commanditaire vennoten zijn in tegenstelling tot de beherend vennoten in privé niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is derhalve beperkt door het door hen in de onderneming ingebrachte kapitaal. De […]