Deze zomer heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante uitspraak over het vertrouwensbeginsel gewezen. In deze procedure stond onder andere de vraag centraal of het College van B&W van de gemeente Overbetuwe in redelijkheid gebruik heeft mogen maken van zijn bevoegdheid handhavend op te treden tegen de door appellant in 1998 zonder omgevingsvergunning gerealiseerde paardenbak. De […]

Dinsdag 4 oktober 2016 verzorgde Geert Hilberink het inhoudelijk deel van de Huurrecht Lunch voor de relaties van Handelsbanken Apeldoorn. De lunch werd gehouden in City Lounge aan het Marktplein. Aan de hand van recente rechtspraak en praktijkgevallen praatte Geert de aanwezigen bij over de actuele ontwikkelingen in het huurrecht voor bedrijfsruimte. De sfeer van […]

Opnieuw vangen de curatoren van een grote winkelketen bot. De kantonrechter Rotterdam stelt de vastgoedeigenaar in het gelijk: opzeggen van de huur na faillissement mag, ook al frustreert dat een doorstart op de locatie. Dolcis Schoenenketen Dolcis gaat failliet en de curatoren zijn spoedig bezig met een poging een doorstart te realiseren. Maar de eerste […]

Een eigenaar van een loods verhuurt zijn loods aan een huurder. Na enkele jaren wordt er in de loods een hennepplantage aangetroffen; de huurder had inmiddels drie keer geoogst. Liander start een procedure (Rechtbank Gelderland, 1 juni 2016). Niet tegen de hennepcrimineel, maar tegen de verhuurder – die van niks wist. 

Op 19 mei jl. vond in City Lounge Apeldoorn de Huurrecht Lunch plaats. Met 15 personen namen we plaats in het Wijnlokaal, te midden van de exclusieve private wijnkelders. Tijdens deze door AVIO advocaten georganiseerde bijeenkomst, lieten de deelnemers – allen actief in het commercieel vastgoed – zich bijpraten over het commercieel huurrecht: bedrijfsruimte, winkelruimte, […]

In oktober 2010 trad de ‘Wet kraken en leegstand’ in werking. De wet had als doel om kraken én leegstand te bestrijden. Kraken werd verboden, maar dit mocht niet leiden tot meer leegstand. Omdat de wet inmiddels vijf jaar bestaat, heeft de minister onderzoek laten doen naar de werking van de wet. Hoe bevalt de […]