2 februari 2010 Arbeidsrecht | Regelmatig komen wij in de praktijk de situatie tegen dat werkgevers niet weten wat er precies in de arbeidsovereenkomst staat, laat staan wat de gevolgen van die inhoud – kunnen – zijn. Daarmee worden wij binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht nog al eens geconfronteerd indien wij om advies worden gevraagd. Voorbeeld: […]

21 oktober 2011 Ondernemingsrecht | Vérian, de thuiszorgorganisatie die tot nu toe vooral werkzaam is in het oostelijke deel van de Veluwe, verwerft de aandelen van Beeuwkes Thuiszorg in Ede. Lees meer in de publicatie in de Stentor van 15 oktober 2011. AVIO advocaten B.V. heeft in opdracht van Vérian de contractdocumenten opgesteld en was […]

17 oktober 2012 Arbeidsrecht | De rechtbank in Rotterdam heeft in kort geding een interessante uitspraak gedaan over een uitlating gedaan op Facebook en de strijdigheid met een geldend relatiebeding. Het relatiebeding schreef voor dat er geen benadering voor zakelijke doeleinden mocht plaatsvinden met personeel of klanten van de voormalig werkgever. Na beëindiging van de […]

26 maart 2009 Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat EU-lidstaten mogen bepalen dat alle werknemers op hun 65e jaar mogen worden ontslagen. Naar aanleiding van deze door Groot-Brittannië gestelde rechtsvraag, of een dergelijke regeling onrechtmatig zou zijn wegens leeftijdsdiscriminatie, heeft het Europese Hof dit beslist. Een dergelijke regeling is niet in alle gevallen […]

4 oktober 2010 Arbeidsrecht | In allerlei media is en wordt er melding van gemaakt: de krapte op de arbeidsmarkt zal op niet al te lange termijn gaan toeslaan! Onder meer wordt die krapte veroorzaakt door de vergrijzing. Er zal dus in de komende tijd de nodige beweging te zien zijn op de arbeidsmarkt. Ongetwijfeld […]

13 januari 2010 Arbeidsrecht | De Nederlandse wetgeving kent een bepaling die werknemers een minimum aantal vakantiedagen toekent. Bij een fulltime dienstverband is dat 2 dagen per maand, dus 24 vakantiedagen per jaar. Een uitzondering daarop geldt voor zieke werknemers, die bouwen alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen op. Bij een jaar ziekte kunnen […]

21 januari 2011 Arbeidsrecht | Op 19 januari 2011 hebben wij de bijeenkomst “Mantelzorgende werknemers; het zal me een zorg zijn!” bijgewoond. Deze bijeenkomst, georganiseerd door Stichting De Kap, GIDSnetwerk en de Gemeente Apeldoorn, was erg informatief. Tijdens de verschillende presentaties die werden verzorgd werd de aandacht van de bezoekers gevestigd op het feit dat […]

28 mei 2009 Een besloten vennootschap neemt aan het maatschappelijk verkeer deel door middel van haar bestuurders. Zij vertegenwoordigen de vennootschap. Het kapitaal van een besloten vennootschap is verschaft door de aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bevoegdheid bestuurders aan te stellen en ook te ontslaan. In de praktijk komen regelmatig geschillen voor […]