Het fasensysteem is een systeem waarbij de uitzendkracht meer rechten en een betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate hij of zij langer als uitzendkracht werkt. Dit systeem is onderverdeeld in drie fasen: A, B en C (CAO voor Uitzendkrachten).

Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de uitzendkracht die voor dezelfde inlener blijft werken, maar een uitzendovereenkomst sluit met een andere uitzendonderneming?

De weken die worden geteld in het fasensysteem, tel je per uitzendonderneming. Dit betekent dat als de uitzendkracht bij een uitzendonderneming al rechten heeft opgebouwd en daarna naar een andere uitzendonderneming gaat, de uitzendkracht daar opnieuw begint met tellen. De opgebouwde tijd in het fasensysteem kan niet van de ene naar de andere uitzendonderneming meegenomen worden. Maar: als de uitzendkracht gaat werken bij de inlener waar hij de afgelopen dertien weken al eerder heeft gewerkt, en hij of zij daar hetzelfde werk gaat doen via een andere uitzendonderneming, dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap. De nieuwe uitzendwerkgever moet de weken die de uitzendkracht daar al heeft gewerkt in dezelfde werkzaamheden bij diezelfde inlener meetellen voor het bepalen van zijn rechtspositie in het fasensysteem. Die gewerkte weken hebben dus ook invloed op de inlenersbeloning en de pensioenregeling.