Na jaren procederen is er recent eindelijk duidelijkheid verkregen over het antwoord op de vraag wie gaat er mee over bij overgang van een onderneming?

Zijn dit de personeelsleden die in dienst zijn bij de overdrager of kunnen dit ook andere personen zijn?

Ongetwijfeld heeft u over de betreffende procedure gelezen in de media. Partijen bij het geschil waren Heineken en Albron.

Binnen het Heineken concern is al het personeel in dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V. Die B.V. detacheert het personeel bij de afzonderlijke werkmaatschappijen van het Heineken concern. Op enig moment zijn de cateringactiviteiten van Heineken Nederland B.V. overgedragen aan Albron.

De personeelsleden die zich bezig hielden met cateringactiviteiten waren in dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V. Deze personeelsleden werkten feitelijk voor Heineken Nederland B.V. Vanuit Heineken Nederland B.V. zijn de cateringactiviteiten overgedragen aan Albron. Gaan dan de personeelsleden die niet in dienst zijn van de overdrager maar wel feitelijk werkzaam voor die overdrager, mee over naar Albron, zo was de vraag.

Die vraag is door de Hoge Raad uiteindelijk positief beantwoord. Dit betekent dat personeelsleden die formeel gezien niet bij een bepaalde B.V. in dienst zijn toch mee over kunnen gaan in het kader van de overgang van een onderneming naar een verkrijger.

Deze uitspraak van de Hoge Raad betekent dat wij in ons systeem nu eigenlijk kennen een nieuwe werkgever in de zin van de wet: De niet-contractuele werkgever.

Mocht u meer willen weten over deze uitspraak dan wel andere vragen of opmerkingen hebben, laat u dan het gerust weten.