Bij arbeidsvoorwaarden gaat het om de rechten en plichten die een werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar hebben. Het is belangrijk dat zowel werkgever als werknemer hierover duidelijkheid hebben. In dat kader is het raadzaam om de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te laten ondertekenen. Over wijziging van arbeidsvoorwaarden kunnen een werkgever en werknemer afspraken maken. Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever arbeidsvoorwaarden ook eenzijdig wijzigen. Of dit al dan niet mogelijk is, beoordelen wij per situatie.