Voor de werknemer kan een concurrentiebeding een grote beperking op de arbeidskeuze vormen. Om die reden worden er strikte wettelijke eisen gesteld aan de wijze waarop het beding tot stand komt. Wij adviseren u hoe aan die eisen kan worden voldaan. Voor de blijvende geldigheid van een concurrentiebeding is van belang dat het beding haar werking kan verliezen bij een functiewijziging van de werknemer.

Al met al is het niet verwonderlijk dat wij veelvuldig onderhandelen en procederen over de geldigheid, werking, beperking en/of uitsluiting van een concurrentiebeding.