Als werkgever heeft u belang bij een actieve medezeggenschap van uw werknemers. Het is een belangrijk middel om wijzigingen in het beleid te communiceren en er draagvlak voor te creëren. Maar wanneer bent u als ondernemer wettelijk verplicht om medezeggenschap structureel te maken door een Ondernemingsraad in te stellen? En welke rechten en verplichtingen hebben u en uw werknemers vervolgens op grond van de Wet op de Ondernemingsraden?

Wij helpen u uw medezeggenschapsbeleid op de voor u meest doelmatige wijze vorm te geven. Daarbij leggen we de visie van werkgever en werknemers op gestructureerde wijze naast elkaar. Zo ontstaat wederzijds inzicht en vertrouwen.