Ontslag is er in meerdere vormen. Het kan worden gerealiseerd door middel van opzegging van de arbeidsovereenkomst (met toestemming van de ontslagadviescommissie), ontbinding van de arbeidsovereenkomst of beëindiging met wederzijds goedvinden.

Welke methode is in uw situatie het gunstigst en welke gevolgen brengt de gekozen methode met zich mee? Binnen welke termijn moet een ontslag plaatsvinden en wat zijn de financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer? Door dit soort vragen slagvaardig en met kennis van actuele rechtsontwikkelingen te beantwoorden, helpen wij u aan effectieve oplossingen.

Op de website www.gripopontslag.nl kunt u verschillende ontslagscenario’s zelf indicatief doorrekenen. Indien u specifieke vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen of mailen.