Wanneer is er sprake van overgang van onderneming en welke arbeidsrechtelijke gevolgen brengt zoiets met zich mee? Voor het antwoord op die vragen moeten we niet alleen kijken naar het Nederlands maar ook naar het Europees recht.

Een overgang van onderneming betekent in ieder geval dat alle werknemers van het over te nemen bedrijf automatisch in dienst treden bij het overnemende bedrijf. Met allerlei mogelijke gevolgen, zowel voor de werknemers als voor het over te nemen en overnemende bedrijf. Wij kunnen u hierin van helder advies voorzien.